Ủy ban đánh giá cao những kết quả của VRG

CSVN – Đến dự và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 VRG – Công ty Cổ phần, ông Trần Quang Hà – Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đã đánh giá cao những kết quả đạt được của VRG:
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2019
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông năm 2019

“Năm 2018 Tập đoàn đồng thời tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ song song đó là SXKD và cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ Tập đoàn. Với khối lượng công việc triển khai rất lớn, Ban TGĐ Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Năm qua có rất nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về hoạt động SXKD, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, tập trung nguồn lực, thực hiện CPH và tái cơ cấu DN quyết liệt, nghiêm túc, đúng quy định. Tập đoàn chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Tập đoàn. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước biểu dương và đánh giá rất cao những kết quả đạt được trong năm qua của VRG.

Có thể nói, để có được những kết quả đó là nhờ sự chủ động, linh hoạt, nhạy bén trong công tác điều hành và nỗ lực rất lớn của tập thể NLĐ Tập đoàn. Tháng 11/2018, Tập đoàn cũng chính thức được chuyển giao chủ sở hữu vốn từ Bộ NN&PTNT sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN.

Chỉ trong 7 tháng hoạt động theo mô hình mới, VRG từng bước ổn định tổ chức, có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự an tâm, tin tưởng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Trước kỳ Đại hội cổ đông hôm nay, Tập đoàn đã có những buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn để trao đổi, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Ủy ban thống nhất với các chỉ tiêu SXKD Tập đoàn đề ra.

Đối với hai kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc hỗ trợ Tập đoàn sớm hoàn thành quyết toán vốn lần 2 và chuyển tài sản từ công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần và hỗ trợ Tập đoàn sớm hoàn thành thực hiện tái cơ cấu sau CPH, Ủy ban sẽ khẩn trương thực hiện, chủ động phối hợp với HĐQT Tập đoàn để hoàn thành các thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn năm 2019 và những năm tiếp theo”.

MINH NHIÊN (GHI)