Sức lan tỏa của phong trào thi đua tại Cao su Đồng Nai

CSVNO – Phải khẳng định rằng phong trào thi đua tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã tạo sức lan tỏa đến tận vườn cây, tổ, đội, nhà máy, được người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, tiếp tục bám vườn cây, tận thu hết sản lượng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
Tổng Công ty trao thưởng trực tiếp ngoài vườn cây cho CNLĐ tại Nông trường Túc Trưng (tháng 8/2019)
Tổng Công ty trao thưởng trực tiếp ngoài vườn cây cho CNLĐ tại Nông trường Túc Trưng (tháng 8/2019).

Tính đến hết tháng 8/2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai khai thác được 19.102 tấn mủ cao su, đạt 45,5% kế hoạch năm, giá bán bình quân chung 8 tháng đạt 33,655 triệu đồng/tấn. Tái canh trồng mới 832,83 ha, đã thực hiện xong vào ngày 31/8/2019 với chất lượng cây giống có độ đồng đều cao. Tiền lương bình quân 8 tháng đạt 6.475.000 đồng/người/tháng. Tổng Công ty chi trả lương cân đối, hợp lý đảm bảo việc sử dụng quỹ lương tương ứng với khối lượng sản xuất, tạo tâm lý phấn khởi để người lao động an tâm sản xuất.

Nhằm động viên tinh thần CNLĐ thi đua lao động sản xuất, Tổng Công ty phát động đợt thi đua phấn đấu, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết hợp khen thưởng đột xuất năm 2019. Trong tháng 7 và tháng 8/2019 Tổng Công ty đã tổ chức khen thưởng trực tiếp ngoài vườn cây cho 72 lượt công nhân vượt sản lượng nhất, nhì, ba của 12 nông trường, 6 công nhân vượt sản lượng nhất, nhì, ba của Tổng Công ty và 38 tổ khai thác vượt sản lượng với số tiền 386 triệu đồng.

Ngoài ra Tổng Công ty đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã Thừa Đức 8 triệu đồng, tập thể Đội bảo vệ nông trường Cẩm Đường và 14 nhân viên đã có thành tích trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực, trộm cắp mủ, bảo vệ vườn cây và sản phẩm mủ với số tiền 12 triệu đồng và 5 công nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất với số tiền 8 triệu đồng.

                                                                                       QUANG HƯỞNG