Tập trung nguồn lực vào việc sản xuất trên diện tích cao su đã trồng

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG trong cuộc họp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An vào ngày 12/5.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG chủ trì buổi họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo công ty đã báo cáo về kết quả thực hiện dự án trồng cây cao su của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo số liệu báo cáo, đến hết ngày 31/12/2020 công ty đã trồng được 4.363, 52 ha cao su trên tổng diện tích được giao là 10.331 ha.

Theo đánh giá của lãnh đạo VRG và các ban chuyên môn về diện tích cây cao su đã trồng, đến nay đã cho kết quả khả quan. Do công ty đã tổ chức trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su KTCB, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật của Tập đoàn nên chất lượng vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Qua theo dõi, đánh giá vườn cây từ khi trồng cho đến khi khai thác cho thấy,  các giống cao su RRIV 124, RRIC 121 (chiếm tỷ lệ diện tích lớn) của công ty rất phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở tỉnh Nghệ An vì cây phát triển tốt, cho sản lượng khá cao. Theo tính toán của Ban Quản lý Kỹ thuật VRG thì sản lượng trung bình vườn cây khai thác của công ty có thể đạt trên 1,6 tấn/ha/năm.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong năm 2018 công ty đã không thể hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Năm 2019, 2020 công ty đã chủ động chuẩn bị các nguồn lực thực hiện kế hoạch khai thác như: Xây dựng các cụm nhà ở cho công nhân gần vườn cây khai thác, sửa chữa lại đường giao thông, chuẩn bị nguồn lao động, bố trí công việc và phương án trả lương nhanh, kịp thời… tạo điều kiện để người lao động tập trung vào công tác sản xuất. Chính vì vậy, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác được giao trong 2 năm liền kề.

Đại diện lãnh đạo công ty báo cáo công tác SXKD

Về những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của công ty với VRG, ông Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh: Nguồn vốn mà VRG đã và đang đầu tư cho dự án phát triển cao su tại Nghệ An của công ty cần phải đúng và phát huy hiệu quả.

Ông đề nghị công ty cần đẩy mạnh hơn nữa công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Bằng mọi giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trong năm 2021 mà VRG đã giao cho công ty ngay từ đầu.

Công ty cần báo cáo lại VRG những diện tích đất còn lại đã được quy hoạch trồng cao su, bằng những con số thống kê, đo đạt cụ thể, để có cơ sở cùng với bộ phận chuyên môn, Ban TGĐ VRG hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục pháp lý… Làm sao giải quyết nhanh nhất, những vướng mắc về đất đai với địa phương, hoàn thành thủ tục, để được cấp quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất.

Quang cảnh cuộc họp

Về mặt chủ trương, VRG tiếp tục hỗ trợ công ty hoàn thiện phương án phát triển rừng bền vững ở diện tích đã được đăng ký. VRG sẽ làm việc với tỉnh về diện tích quy hoạch làm khu công nghiệp, khu sản xuất khác mà công ty đã đề xuất.

Công ty cần tiến hành nhanh việc trao trả lại diện tích đất rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh cho tỉnh quản lý. Hoàn thiện phương án xây dựng hoặc mua lại trụ sở để VRG phê duyệt. Tập trung mọi nguồn lực hiện có, nhằm ổn định sản xuất và xây dựng thương hiệu Cao su Nghệ An phát triển bền vững trong thời gian tới.

VŨ PHONG