Đảng ủy Cơ quan VRG: Làm tốt vai trò tham mưu

CSVNO – Đó là nhận xét đánh giá của đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại Hội nghị Đảng viên năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tổ chức ngày 7/1.
DSC_6943
Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2019 được đánh giá tiếp tục là một năm còn nhiều khó khăn: Các nước sản xuất cao su thiên nhiên chưa có các hành động cụ thể nhằm cắt giảm mạnh nguồn cung, tồn kho cao su thiên nhiên vẫn duy trì ở mức cao, trong khi nhu cầu cao su thiên nhiên thế giới chưa có dự báo gia tăng, cho thấy chưa có sự lạc quan vào sự chuyển biến tích cực của giá mủ cao su trên thị trường.

Việc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực gỗ nhân tạo MDF, HDF từ các nhà sản xuất đến từ Thái Lan, Malaysia đã tác động lớn đến doanh thu, lợi nhuận của ngành gỗ một trong những ngành kinh doanh chính của Tập đoàn. Bên cạnh đó, dự báo thời tiết khô hạn kéo dài cũng là một thách thức đối với ngành nông nghiệp, trong đó có ngành cao su.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trước tình hình đó, Đảng ủy Cơ quan, Ban lãnh đạo VRG đã nỗ lực, kiên quyết đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng các kịch bản điều hành, quản lý ứng phó với tình hình khó khăn và phù hợp với thực tiễn.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tiếp tục triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của Đảng viên và công nhân viên chức lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn gồm 13 Chi bộ trực thuộc trong đó có 01 tổ đảng thuộc chi bộ; các Ban chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng, Đoàn Thanh niên là các chi bộ trực thuộc, có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về công tác chuyên môn và công tác Đảng.

Tính đến 31/12/2019, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn có 129 đảng viên (trong đó nữ 41 đồng chí, chiếm 32,28%). Bên cạnh chức năng tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Tập đoàn, Công ty mẹ Tập đoàn là cơ quan quản lý ngành theo từng lĩnh vực chuyên môn đối với các đơn vị thành viên.

Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 tại hội nghị
Các cá nhân, tập thể nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại hội nghị

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn với vai trò là cơ quan tham mưu góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ VRG. Đã đóng góp vào thành công của hoạt động SXKD toàn tập đoàn, cụ thể Tổng doanh thu là 29.823 tỷ đồng, Tổng lợi nhuận trước thuế 5.131 tỷ đồng; Thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng. Sản lượng cao su khai thác ước đạt:   331.300 tấn, bằng 103,5% KH năm…Ước thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ Tập đoàn: Tổng doanh thu và thu nhập đạt  3.766 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 2.450 tỷ đồng…

Năm 2018, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn được công nhận danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Cờ cho tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2014 – 2018); Đảng ủy Cơ quan tặng Giấy khen cho 03 Chi bộ và 22 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2020, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị với vai trò là cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn tại Công ty mẹ và các công ty con theo lộ trình; tổ chức sắp xếp các đơn vị thành viên theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô; rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với hoạt động mô hình công ty cổ phần.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại doanh nghiệp khác và người đứng đầu trong các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ Tập đoàn.

Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn, phương án nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện nay và phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển Tập đoàn.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 2020 và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn…

MINH TÂM – ẢNH: VŨ PHONG