Lợi nhuận Cao su Tây Ninh vượt 51% kế hoạch

CSVNO – Năm 2021, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Tuy nhiên, công ty đã chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý và tổ chức sản xuất, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể lãnh đạo, CBCNLĐ nên đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Công ty được nhận cờ thi đua xuất sắc của VRG

Theo thông tin tại Hội nghị Người lao động năm 2022 và tổng kết SXKD năm 2021 của công ty ngày 21/1, tổng diện tích vườn cây công ty đang quản lý gần 7.000ha; tổng sản lượng khai thác được 8.249 tấn mủ, vượt hơn 16% kế hoạch (KH) và về trước KH 37 ngày. Trong đó, NT Gò Dầu hoàn thành KH trước 48 ngày, NT Cầu Khởi trước 40 ngày, NT Bến Củi trước 24 ngày.

Tổng sản lượng cao su chế biến đạt 12.738 tấn, vượt hơn 48% KH. Trong đó, mủ khai thác là 8.258 tấn, mủ gia công 3.880 tấn, mủ thu mua 600 tấn. Sản lượng tiêu thụ hơn 8.460 tấn, vượt hơn 13%KH.

Tổng doanh thu công ty hơn 435 tỷ đồng (vượt 31,4% KH), lợi nhuận trước thuế gần 116 tỷ đồng (vượt 51% KH), nộp ngân sách gần 51 tỷ đồng.

Công đoàn công ty được nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Lao động bình quân năm 2021 của công ty là 1306 người. Thu nhập bình quân NLĐ gần 12,5 triệu đồng/người/tháng, vượt 45% KH. Các chế độ, chính sách đối với NLĐ được công ty thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, các khoản chi bồi dưỡng độc hại, trang bị bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca vẫn được công ty duy trì thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Nguyên phó TGĐ công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

Trong năm 2021, công ty tiếp tục góp vốn đầu tư vào dự án công ty Tây Ninh Siêm Riệp phát triển cao su tại Campuchia. Tổng diện tích cao su của dự án 6.410,5 ha. Đến nay diện tích khai thác gần 1.900 ha, diện tích KTCB 4.513 ha. Sản lượng khai thác năm 2021 gần 1.500 tấn, vượt 7% KH.

Các tập thể lao động xuất sắc được công ty khen thưởng

Năm 2021, công ty tiếp tục tham gia và đạt chứng nhận Tốp 100 Doanh nghiệp bền vững. Đồng thời xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cho diện tích cao su của công ty, thực hiện đánh giá và cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho 2.231,7 ha cao su NT Bến Củi. Dự kiến trong năm 2022, thực hiện đánh giá mở rộng cho toàn bộ diện tích 7.126 ha được cấp chứng chỉ rừng VFCS/PEFC.

THẾ TRUNG