Tháng Tư 20, 2019

Tích cực chuẩn bị mùa cạo mới

CSVN – Cuối năm 2018, đầu năm 2019 thời tiết thuận lợi nên vườn cây ra lá sớm, ổn định nên năm nay bước vào mùa cạo sớm. Việc đưa vào khai thác diện tích