Đảng bộ VRG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

CSVN – Đồng chí Văn ChâuPhó thư Đảng ủy Khối DNTW đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ VRG trong năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ VRG, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Đảng bộ VRG nhận Bằng khen đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 của Đảng ủy Khối DNTW. Ảnh: Vũ Phong
Đảng bộ VRG nhận Bằng khen đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2018 của Đảng ủy Khối DNTW. Ảnh: Vũ Phong
Lãnh đạo VRG hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, đánh giá những kết quả của Đảng bộ VRG năm 2018, đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ VRG. Với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng ủy VRG đã thực hiện tốt, toàn diện các mặt về xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VRG thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên, NLĐ kịp thời động viên, tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, đặc biệt là trong giai đoạn tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa công ty mẹ VRG. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá và thống nhất xếp loại Đảng bộ VRG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

Trong năm 2018, Đảng ủy VRG đã nâng cấp 1 tổ chức cơ sở Đảng thành Đảng bộ, bổ sung kiện toàn nhân sự cấp ủy trực thuộc 5 ủy viên Ban chấp hành, 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư, kết nạp 81 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 80 đảng viên dự bị. 32/32 cơ sở Đảng và 1.039 đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nghiêm túc, đúng quy định và đạt yêu cầu.

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, BTV Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của TW, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Tăng cường phát triển Đảng viên là công nhân trực tiếp

Năm 2019, dự báo ngành cao su vẫn còn khó khăn. Chính vì vậy, Đảng bộ VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Các đơn vị phải chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Năm 2019 là năm kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su, tập thể CB.CNVC – LĐ phát huy truyền thống, ra sức thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tăng trưởng, tiếp tục quản lý và tăng cường quản lý đầu tư, chủ động, tích cực, đẩy mạnh tái cơ cấu, hoàn thiện cổ phần hóa và sắp xếp doanh nghiệp”.

Đồng chí Lê Văn Châu cũng đề nghị năm 2019 Đảng bộ VRG tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: “Kịp thời tổ chức, phổ biến, quán triệt học tập, xây dựng chương trình hành động, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, Đảng ủy Khối. Lãnh đạo VRG hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ tái cơ cấu. Xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là công nhân trực tiếp, công nhân người đồng bào dân tộc.

Tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Từng bước thích ứng và tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

MINH NHIÊN