12 chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn ngay từ đầu năm

CSVNO – Ngày 25/2, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng có văn bản số 328/CSVN –VP về việc đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán.

Tập trung công việc ngay từ những ngày đầu tháng đầu. Ảnh: Vũ Phong

Theo đó, trong dịp Tết, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, một số đơn vị theo ghi nhận cho thấy vẫn chưa có biện pháp tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngay từ ngày đầu tháng đầu.

TGĐ chỉ đạo, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 dự báo thời gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường và biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, Tập đoàn sẽ tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong khi nguồn lực một số đơn vị còn hạn chế. Do đó, các đơn vị và cả hệ thống Tập đoàn phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động SXKD để sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn.

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2022 đã đề ra, VRG yêu cầu các công ty, đơn vị thành viên quán triệt nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán các nhiệm vụ, công việc sau đây:

 1. 1. Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các chỉ đạo của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đồng thời, ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.
 2. 2. Chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho NLĐ và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.
 3. 3. Tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện nhanh chóng việc tiêm vaccine phòng Covid-19 năm 2022 bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra; hoàn thành tiêm mũi 2 và mũi nhắc lại theo quy định của ngành y tế và thực tế từng địa phương; có kịch bản để duy trì ở mức cao nhất hoạt động SXKD, nhất là ở các đơn vị sử dụng nhiều lao động, môi trường sản xuất nhiều khả năng lây nhiễm.
 4. 4. Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.
 5. 5. Theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết trong công tác tổ chức sản xuất nông nghiệp và có biện pháp chỉ đạo, ứng phó kịp thời; tổ chức triển khai công tác nông nghiệp đảm bảo theo Quy trình kỹ thuật cây cao su đã ban hành; tiếp tục đẩy mạnh việc trồng xen, trồng luân canh, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây nguyên liệu gỗ… để tăng hiệu quả sử dụng đất và đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững.
 6. 6. Phân tích và dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán… nhằm bảo đảm lợi nhuận kế hoạch và dòng tiền của hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và sản xuất sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
 7. 7. Quản lý chặt chẽ giá thành ngay từ đầu năm để hạn chế việc tăng giá thành do biến động giá cả phân bón, nguyên liệu và tăng lương tối thiểu; áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị ngay từ đầu năm để hạ giá thành, bảo đảm hiệu quả SXKD.
 8. 8. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và bảo vệ vườn cây, tài sản; chủ động phối hợp tốt với lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy.
 9. 9. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại; sử dụng năng lượng tiết kiệm, thân thiện với môi trường vào SXKD và quản lý.
 10. 10. Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 05- NQ/ĐU ngàỵ 28 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy VRG về việc thực hiện chuyển đổi số tại Tập đoàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất; đẩy mạnh làm việc trên môi trường mạng cũng như các hoạt động trực tuyến và gửi, nhận văn bản điện tử.
 11. 11.Cán bộ công nhân viên và người lao động của Tập đoàn chủ động, khẩn trương, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du xuân làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian làm việc và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn, tổ chức Công đoàn phải luôn sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị thành viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ triển khai hoạt động SXKD và đầu tư, chăm lo đời sống cho người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy hiệu quả làm ưu tiên hàng đầu.
 12. 12. Các đơn vị thành viên Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt ứng phó, biến thách thức thành cơ hội để phấn đấu vươn lên và đạt kết quả cao nhất trong hoạt động SXKD gắn với phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.
PV