VRG thông tin về dự án khu đất Bến Vân Đồn

CSVNO – Ngày 27/5, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng đã ký văn bản số 1602/CSVN-VP gửi các đơn vị thành viên, CB.CNV LĐ Tập đoàn thông tin về cơ sở nhà, đất số 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Rừng cao su khai thác

Cơ sở nhà, đất số 39-39B Bến Vân Đồn, TP. Hồ Chí Minh có nguồn gốc từ Công ty S.I.I.V (thuộc Cộng hòa Pháp trực tiếp đầu tư, khai thác Đồn điền cao su Đồng Nai) được Ủy ban quân quản TP. Hồ Chí Minh trưng dụng giao cho Tổng cục Cao su (sau này là Tập đoàn Cao su Việt Nam) trực tiếp quản lý và sử dụng để sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 04/QĐ này 19/01/1976. Sau khi tiếp nhận, Tổng cục Cao su đã giao cho Công ty Cao su Đồng Nai quản lý, sử dụng, tháng 10/1995 Công ty Cao su Đồng Nai bàn giao 827,9 m2 cho Công ty Cao su Bà Rịa (địa chỉ 39B Bến Vân Đồn); diện tích còn lại Công ty Cao su Đồng Nai quản lý là 5.374 m2 (địa chỉ 39 Bến Vân Đồn).

Năm 2009, thực hiện phương án sắp xếp, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín để quản lý và thực hiện dự án chung cư (trong đó, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai góp 4.320 triệu đồng, chiếm 72%; Công ty Cao su Bà Rịa góp 1.680 triệu đồng, chiếm 28%). Sau đó, Công ty TNHH Phú Việt Tín không thực hiện dự án và Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Phú Việt Tín cho các nhà đầu tư khác.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định số 33/QĐ-CSKT-P5 khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Tập đoàn tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng có liên quan trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc để yêu cầu các đơn vị và cá nhân có sai phạm liên quan khắc phục các sai phạm. Đồng thời, Tập đoàn đề nghị các đơn vị thành viên động viên CB.CNV LĐ yên tâm công tác, tin tưởng vào sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tốt nhất và và quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2024), Tập đoàn kêu gọi toàn thể CB.CNV LĐ ra sức thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất kế hoạch được giao, góp phần xây dựng ngành cao su phát triển bền vững.

PV