Thu nhập bình quân NLĐ Cơ khí Cao su đạt trên 14 triệu đồng

CSVNO – Theo như kết qủa báo tại Hội nghị Người lao động và Tổng kết SXKD công ty được tổ chức ngày 7/3, năm 2023 doanh thu công ty đạt trên 123 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 6 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế của công ty đều đạt và vượt so với cùng kỳ, đảm bảo mức thu nhập bình quân cho hơn 100 lao động đạt trên 14 triệu đồng /người/tháng.

Người lao động công ty nhận bằng khen tại Hội nghị

Đạt được những kết quả trên chính là nhờ sự nỗ lực vượt khó của toàn thể CB. CNV LĐ công ty, sự chủ động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật, NLĐ có tay nghề. Sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo, Ban điều hành công ty trong một năm có nhiều biến động về kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế.

Chủ trì Hội nghị

Công ty đã chủ động đề ra những phương án sản xuất đồng bộ, liên tục tìm kiếm đơn hàng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất máy móc thiết bị chế sơ chế mủ. Liên tục duy trì, mở rộng thị trường cả trong và ngoài ngành, tiến hành ký kết, thi công nhiều công trình có giá trị kinh tế trong nước và ở nước bạn Campuchia và Lào. Tham gia vào dự án thiết kế thiết bị chế biến mủ và các thiết bị có liên quan về cơ khí hóa, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, hạ giá thành sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Quang cảnh Hội nghị

Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty đồng hành cùng với NLĐ, thăm hỏi động viên kịp thời NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp cho những lao động bị ốm, gặp tai nạn…Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho NLĐ toàn công ty, giúp NLĐ yên tâm sản xuất, gắn bó với công ty.

Năm 2023 dự kiến sẽ còn có nhiều khó khăn, trước tình hình đó lãnh đạo Ban điều hành công ty đã đã đề ra những giải pháp, kịch bản linh hoạt trong SXKD. Huy động mọi nguồn lực tại đơn vị, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong năm và những năm tiếp theo. Duy trì có hiệu quả công tác sản xuất, chế tạo máy chế biến mủ cao su, đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng trong và ngoài nước.

Tăng cường công tác khoa học kỹ thuật, thiết kế các sản phẩm mới phục vụ công tác chế biến mủ cao su thân thiện với môi trường, giảm chi phí sản xuất, nâng cáo chất lượng sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu Cơ khí Cao su (RECO)….Tiếp tục duy trì ổn định việc làm cho NLĐ với mức thu nhập bình quân cao hơn hoặc bằng với năm 2022.

PV