Cao su Dầu Tiếng: Nhiều nhóm giải pháp khi cổ phần hóa

CSVN – Sau khi cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tập đoàn, lần lượt 20 đơn vị thành viên công ty TNHH MTV, là công ty nông nghiệp sẽ cổ phần. Phương án CPH Cao su Dầu Tiếng xây dựng cho thấy, công ty sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
Phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tinh chế xuất khẩu là chiến lược của công ty khi CPH
Phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tinh chế xuất khẩu là chiến lược của công ty khi CPH
Mục tiêu phát triển bền vững

Theo ông Lê Thanh Hưng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, thực hiện CPH là phù hợp với chủ trương của nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp (DN) cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD).

“CPH tạo ra loại hình DN có nhiều chủ sở hữu, huy động thêm vốn các nhà đầu tư và vốn xã hội vào đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển SXKD; Sắp xếp lại tổ chức, đổi mới về phương thức quản trị DN; Cùng các nhà đầu tư phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển thị trường; Thực hiện mục tiêu công ty mạnh hơn, hiệu quả hơn và phát triển bền vững”, ông Hưng chia sẻ.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, công ty đưa ra các nhóm giải pháp, gồm: Nhóm giải pháp về thị trường và sản phẩm; nhóm giải pháp về đầu tư; nhóm giải pháp về vốn, tài chính; nhóm giải pháp về khoa học công nghệ; nhóm giải pháp về nguồn nhân lực; nhóm giải pháp về quản trị doanh nghiệp…

Đối với nhóm giải pháp về thị trường và sản phẩm, công ty tiếp tục củng cố mối quan hệ bền vững với khách hàng, đẩy mạnh công tác tiếp thị và tiêu thụ đối với các thị trường có nhu cầu lớn về cao su. Ngoài các sản phẩm truyền thống đang sản xuất và bán ra thị trường, công ty sẽ phát triển thêm một số chủng loại sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường.Điều chỉnh tỷ trọng chế biến theo hướng tăng chủng loại sản phẩm có nhu cầu của thị trường cao hơn, có giá trị gia tăng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư và đổi mới công nghệ hiện đại, cải tiến kỹ thuật, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, duy trì áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

Tập trung nguồn lực lĩnh vực kinh doanh chính

Nhóm giải pháp về đầu tư, công ty từng bước đầu tư vào các dự án chế biến sản phẩm tinh chế từ cao su phục vụ thị trường trong và ngoài nước khi có điều kiện khả thi.

Đầu tư thay thế dần những thiết bị hiệu quả thấp bằng những thiết bị công  nghệ mới tiên  tiến phù hợp chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời, tăng cường công tác thu mua mủ tiểu điền nhằm tăng hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị và tạo thêm thu nhập cho người lao động.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm: Tăng cường xúc tiến các dự án có tiềm năng, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia; lựa chọn các nhà đầu tư có uy tín phát triển các dự án của công ty.
Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp: KCN Bàu Bàng, Rạch Bắp; Thanh An… Lĩnh vực hạ tầng đô thị, tập trung thu hút đầu tư một số khu đô thị mới tại An Điền, An Tây, Bàu Bàng…

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, công ty thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao, gắn với đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; đầu tư bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông sản, phục vụ tiêu thụ trong nước, hướng tới xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ, duy trì ổn định việc khai thác và sơ chế gỗ, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tinh chế xuất khẩu và hợp tác liên doanh với các công ty chuyên ngành để nâng dần tỷ trọng tiêu thụ gỗ qua tinh chế.

Anh Quân