Cao su Phú Thịnh vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019

CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị Đại biểu Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh, tổ chức vào ngày 26/2.
3 Tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Tập đoàn CNCS Việt Nam (Tổ 3,5 - NT Đăk Ơ, Tổ 6 - NT Thống Nhất)
3 tập thể nhận Bằng khen của VRG (Tổ 3,5 – NT Đăk Ơ, Tổ 6 – NT Thống Nhất)

Tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn chung của ngành cao su, Công ty đã gặt hái được những thành quả nhất định trong năm 2019. Tổng sản lượng khai thác đạt 3.664 tấn quy khô, tổng sản phẩm mủ chế biến đạt 4.106 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,9 tấn/ha, ổn định thu nhập cho gần 900 lao động tại các địa phương với mức bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần giữ vững an ninh, ổn định trong khu vực địa bàn công ty trú đóng.

Ông Trần Thanh Phụng - Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc
Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG tặng bằng khen cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc

Các chế độ chính sách luôn được đảm bảo, đầy đủ, minh bạch đến tận tay người lao động, các đơn vị trực thuộc luôn tăng trưởng về năng suất vườn cây cũng như chất lượng nguồn lao động. Năm 2019, tổng doanh thu toàn công ty đạt 272,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,5 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch 2019.

Công ty cũng đã vinh dự nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 về Hệ thống quản lý chất lượng và 14001:2015 về Hệ thống quản lý môi trường của Tổ chức Bureau Veritas.

Ông Hồ Diên Đắc - CTHĐQT và Ông Nguyễn Thuyên - TGĐ Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 & 14001:2015 của đại diện Bureau Veritas tại Việt Nam
Ông Hồ Diên Đắc – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thuyên – TGĐ Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 & 14001:2015 của đại diện Bureau Veritas tại Việt Nam

Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm để kinh doanh có lãi, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Công ty đặt mục tiêu phấn đấu khai thác đạt 3.800 tấn mủ theo kế hoạch Tập đoàn giao.

TRẦN NAM