Khối Campuchia 1 tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

CSVNO – Chiều ngày 19/11, Khối thi đua Campuchia 1 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Bên cạnh ổn định sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống người lao động, các phong trào thi đua được các công ty trong Khối tổ chức sôi nổi, rộng khắp.

Khối Campuchia 1 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2023
Đoàn kết vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ

Khối thi đua Campuchia 1 gồm 8 công ty: Bà Rịa Kampong Thom, Phước Hòa Kampong Thom, Tân Biên Kampong Thom, Chư Sê Kampong Thom, Bean Heack, C.R.C.K, Mê Kông và Tây Ninh Siêm Riệp. Khối quản lý tổng diện tích cao su 52.868 ha, trong đó vườn cây KTCB trên 2.843 ha; các công ty đã khai thác với tổng diện tích 50.024 ha (chiếm 94,6%).

Khối Campuchia 1 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Năm 2022, tình hình SXKD của các công ty trong Khối còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt giá mủ vào những tháng cuối năm liên tục giảm. Giá bán bình quân năm 2022 của các công ty thuộc Khối giảm 5,5% so với năm 2021, ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, với sự đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt khó, các công ty thành viên đều cố gắng trong việc tiêu thụ sản phẩm, ổn định tài chính, hoàn thành  nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Quốc Tuấn – TGĐ Công ty TNHH Cao su Mê Kông, Khối phó Khối Campuchia 1, cho biết, sản lượng ước thực hiện năm 2022 của Khối là 79.364 tấn; năng suất bình quân gần 1,6 tấn. Giá bán bình quân 34,5 triệu đồng/tấn. Doanh thu 2.872 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 584 tỷ đồng; nộp ngân sách 149 tỷ đồng; thu nhập bình quân 8,13 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – TGĐ Công ty Bean Heack, Khối trưởng Khối Campuchia 1 phát biểu tại hội nghị

Song song với SXKD, các đơn vị còn làm tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Campuchia. Làm tốt chính sách an sinh xã hội, như: xây dựng nhà ở công nhân với đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, xây dựng trường học cho con em công nhân, xây dựng trạm y tế chăm sóc sức khỏe… để giúp NLĐ yên tâm, gắn bó lâu dài với công ty.

Ông Đỗ Quốc Tuấn – TGĐ Công ty TNHH Cao su Mê Kông, Khối phó Khối Campuchia 1 báo cáo tại hội nghị

Các đơn vị đã ra sức thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch được giao, song song với việc thực hiện các nội dung thi đua của Khối, của VRG phát động. Kết quả phong trào thi đua đạt được góp phần vào việc nâng cao chất lượng vườn cây, củng cố công tác chuyên môn nghiệp vụ và kích thích năng suất của NLĐ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022.  

Ông Nguyễn Duy Linh – TGĐ Công ty CP Cao su Chư Sê Kampong Thom trao đổi tại hội nghị
Tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp

Xuyên suốt năm 2022, các công ty trong Khối đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Thi đua giữa Nông trường với Nông trường; tổ với tổ; công nhân với công nhân. Đặc biệt là phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng 4 tháng cuối năm.

Ông Lê Quốc Hùng – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampong Thom trao đổi tại hội nghị

Mỗi công ty đều tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất tại từng thời điểm phù hợp với đơn vị mình và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc qua mỗi đợt thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mở rộng triển khai áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết giảm chi phí đầu tư của đơn vị.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT để nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ và được NLĐ sôi nổi hưởng ứng. Nhờ vậy, đời sống của NLĐ ngày càng được nâng cao cả vật chất lẫn tinh thần.

Ông Nguyễn Hoàng Thắng – Phó TGĐ Công ty TNHH PTCS Tân Biên Kampong Thom trao đổi tại hội nghị

Các đơn vị cũng tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình công nhân khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tổ chức thăm hỏi công nhân, cộng đồng dân cư nhân ngày lễ, truyền thống của dân tộc Khmer.

Ngoài ra, các đơn vị còn tham gia đóng góp ủng hộ các hoạt động do địa phương vận động, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi. Qua đó đã tạo thêm mối quan hệ gần gũi giữa công ty với công nhân và người dân, gắn bó thêm mối đoàn kết giữa 2 dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó TGĐ Công ty CP PTCS C.R.C.K trao đổi tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận xét: “Các đơn vị trong Khối Campuchia 1 đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt khó đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng hàng năm ở đơn vị, chi tiết và bài bản hơn nữa.

“Tôi mong rằng lãnh đạo, Hội đồng thi đua khen thưởng của các đơn vị phải đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng đến đối tượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất, nhằm tôn vinh, động viên NLĐ phấn đấu hơn nữa trong công việc” – bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên, nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong khối. Cao su Chư Sê Kampong Thom và Tân Biên Kampong Thom được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Bà Rịa Kampong Thom và Mê Kông nhận Cờ thi đua VRG; Bean Heach và C.R.C.K nhận bằng khen của VRG.

Lãnh đạo các công ty cao su thuộc Khối Campuchia 1 chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của khối năm 2023. Công ty TNHH Cao su Mê Kông làm khối trưởng và Công ty CP Cao su Chư Sê Kampong Thom làm khối phó.

TUỆ LINH