Nâng cao chất lượng công tác cán bộ phù hợp tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

 CSVNO – Đây là kiến nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy VRG tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát Xây dựng Nghị quyết về “Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ Khối trong tình hình mới” do đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW làm trưởng đoàn, ngày 10/5.
Đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW
Đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW (thứ tư từ bên phải) phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên VRG kiến nghị, nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng công tác cán bộ phù hợp đặc điểm tình hình của từng loại hình cấp ủy Đảng trong các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, Đảng ủy Khối cần tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ, theo hướng cụ thể hóa các quy định của Trung ương phù hợp với mô hình tổ chức và đặc điểm tình hình của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp để thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ…”.

Theo báo cáo của Văn phòng  Đảng ủy VRG, tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý Tập đoàn là 1.232 người, hầu hết có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận đạt chuẩn; chất lượng đội ngũ Đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý ngày càng được nâng cao; nhiều cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực công tác, từng bước tiếp cận và thích ứng với cơ chế mới; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, năng động nắm bắt thị trường và thích ứng với điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế…

Đ/c Võ Sỹ Lực cũng cho biết, với đặc điểm Đảng bộ không toàn Tập đoàn, Đảng ủy VRG chú trọng, quan tâm và thực hiện tốt việc ký quy chế phối hợp với cấp ủy địa phương như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, công tác bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở quy hoạch và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn; công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được sự đồng thuận cao của cán bộ từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị thành viên; công tác đào tạo cán bộ làm công tác cán bộ kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của VRG.

Kết thúc buổi làm việc, đ/c Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận những ý kiến đóng góp, đồng thời đánh giá cao về những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của VRG trong thời gian qua, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã phát huy tính dân chủ trong công tác cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu chính trị kinh tế-xã hội ở cơ sở và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.                                                                                                                                                                                                           

Nguyễn Lý