công tác cán bộ

VRG bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc

CSVNO – Sáng 1/6, VRG tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ VRG đã công bố và trao các quyết định Phó TGĐ cho các ông: Đỗ

Chú trọng hơn nữa công tác cán bộ nữ

CSVN – Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ nữ, xem xét quy hoạch lãnh đạo từ cấp nông trường, phòng ban các đơn vị các đồng chí nữ có năng lực. Đó là