Cao su Chư Sê khen thưởng cho 210 cá nhân, 18 tập thể

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê vừa tiến hành biểu dương, khen thưởng cho 210 cá nhân, 18 tập thể với tổng số tiền thưởng gần 437 triệu đồng.
Mai Ngọc Bình - Phó Tổng giám đốc Công ty trao thưởng cho công nhân tổ 9 Nông rường Iako
Mai Ngọc Bình – Phó Tổng giám đốc Công ty trao thưởng cho công nhân tổ 9 Nông trường Iako

Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện phong trào thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2015, trong đó  gồm: Phong trào thi đua lao động giỏi, thi đua sản xuất sạch hơn và phong trào “ xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động – PCCN, an toàn vệ sinh thực phẩm” do Công đoàn công ty phát động.

Riêng phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng đã có 9 tổ hoàn thành kế hoạch trước 30 ngày, 2 tổ hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày. Tổng số tiền thưởng trong phong trào này là 299 triệu, trong đó Công ty trao thưởng 260 triệu, Công đoàn trao thưởng 39 triệu.

Với thời điểm khó khăn như hiện nay,  thì việc tổ chức phong trào thi đua vượt sản lượng đối với bộ phận công nhân khai thác và hình thức trao thưởng trực tiếp tại lô, vừa động viên, khuyến khích những công nhân có thành tích lao động tốt, vừa là động lực thúc đẩy  toàn thể công nhân cao su tại đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành chỉ tiêu sản lượng trong năm 2015 này.                                                                                                                                                                                                                                         Kim Liên