Trao giấy Chứng nhận đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nam Pleiku

CSVNO – Chiều 27/9, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức trao Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Nam Pleiku cho đơn vị làm chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê.
Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh trao quyết định đầu tư của Thủ Tướng cho Tổng GĐ Công ty TNHH MTV cao su Chư Sê
Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao quyết định đầu tư của Thủ tướng cho TGĐ  Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê

Theo Quyết định 1118 ngày 3 tháng 9 năm 2019 ,Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku tỉnh Gia Lai, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc hoàn thiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1118,  chiều 27/9, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp với chủ đầu tư dự án và đại diện một số sở ngành liên quan về triển khai các bước công việc tiếp theo nhằm sớm tổ chức khởi công dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Pleiku có tổng vốn đầu tư hơn 517 tỷ đồng được thực hiện trong 50 năm.

Quy mô dự án hơn 190 hecta theo yêu cầu tại Quyết định 1118 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án với số tiền hơn 5 tỷ đồng, đồng thời gian tiến hành hoàn tất các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trình hồ sơ xin Tập đoàn thỏa thuận dự án, chuẩn bị hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở và một số thủ tục liên quan khác.

Về phía các sở ngành cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để dự án được triển khai thực hiện.  Để dự án sớm được khởi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan trong đó quan trọng nhất đầu hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở.

                                                                                          HÀ ĐỨC THÀNH