Tháng Mười Hai 23, 2015

Thi đua

Cuối năm phấn đấu bạn ơi Làm tốt mọi việc cho đời thêm xinh Cao su kết nối duyên tình Dâng dòng nhựa trắng cho mình ấm no Công đoàn lãnh đạo chăm lo Lương

Dấu ấn những ngày cuối năm

CSVNO – Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cao của mình, trong những ngày cuối năm, Ban lãnh đạo CĐ Cao su VN đã tỏa về cơ sở để sát cánh,

Thi đua

Cuối năm phấn đấu bạn ơi Làm tốt mọi việc cho đời thêm xinh Cao su kết nối duyên tình Dâng dòng nhựa trắng cho

Dấu ấn những ngày cuối năm

CSVNO – Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm cao của mình, trong những ngày cuối năm, Ban lãnh đạo CĐ Cao

Thi đua

Cuối năm phấn đấu bạn ơi Làm tốt mọi việc cho đời thêm xinh Cao su kết nối duyên tình