trao thưởng

Cao su Lai Châu tặng 10 xe máy cho công nhân

CSVNO – Tại lễ tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Công ty CPCS Lai Châu đã khen thưởng cho các nông trường vượt sản lượng và 10

Cao su Chư Păh trao thưởng 524 học sinh 

 CSVNO – Chiều ngày 9/8 Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah phối hợp với Đoàn TN Công ty tổ chức lễ trao thưởng cho các em học sinh là con cán bộ

Cao su Chư Păh trao thưởng 444 học sinh

CSVNO – Chiều ngày 13/8 Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tổ chức lễ trao thưởng cho các em học sinh là con cán bộ công nhân viên lao động công