Trồng xen canh thu nhập 10 triệu đồng/ha

CSVN – Bên cạnh thu nhập từ lương, công nhân và hộ nhận khoán Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam còn chú trọng trồng xen canh trên vườn cây để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống
Trồng xen canh đậu trên vườn cây KTCB
Trồng xen canh đậu trên vườn cây KTCB
Chú trọng xen canh cây ngắn ngày

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam đang quản lý 4.553 ha cao su, bao gồm 4.253 ha cao su KTCB và 300 ha trồng mới năm 2014. Trong đó, diện tích đã trồng tại huyện Nam Giang 1.334 ha; Tây Giang 2.120 ha; Phước Sơn 92 ha và Bắc Trà My 1.005 ha. Đến nay, hầu hết diện tích cao su đều sinh trưởng và phát triển tốt. Công ty đã tiến hành bàn giao vườn cây cho công nhân và hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Do phần lớn diện tích cao su trồng trên đất dốc nên công ty đã triển khai làm đường đồng mức để chống xói mòn giữ độ phì cho đất và tạo điều kiện cho CN-LĐ đi lại trong việc quản lý, chăm sóc và khai thác mủ sau này được thuận lợi.

Thời điểm cuối năm 2014, tổng số CB.CNV-LĐ công ty là 3.408 người, trong đó lao động người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 95% (3.239 người). Năm qua, thu nhập bình quân của CB.CNV-LĐ toàn công ty gần 2,5 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập trên so với mặt bằng chung vẫn còn thấp nhưng rất có ý nghĩa với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh thu nhập từ lương, công nhân và hộ nhận khoán đã sử dụng diện tích đất giữa 2 hàng cao su để trồng xen các cây nông nghiệp ngắn ngày như lúa, đậu, bắp, dứa … tăng thêm thu nhập. Đặc biệt, tại thôn Đắc Ro, Đắc Ríc, Taul thuộc NTCS Chàval; xã ANông, Lăng, Dang thuộc NTCS Tây Giang… công nhân, hộ nhận khoán trồng xen mang lại thu nhập thêm trên 10 triệu đồng/ha.

Ngoài ra, trong năm công ty cũng đã giải quyết cho lao động nông nhàn thời vụ ở địa phương, thực hiện các công việc như đào hố, bón phân, trồng mới và làm cỏ… hơn 5.500 ngày công. Tạo điều kiện cho con em của công nhân, hộ nhận khoán là học sinh, sinh viên thời gian nghỉ hè tham gia các khâu công việc chăm sóc, trồng mới vườn cây cao su, đã có trên 346 học sinh, sinh viên tham gia.

Sẽ mở miệng cạo 150 ha

Năm 2015, công ty có kế hoạch trồng mới 500 ha cao su, quản lý chăm sóc tốt 4.403ha KTCB đảm bảo mật độ cây trồng và sinh trưởng đúng theo quy trình kỹ thuật.

Trồng xen canh dứa
Trồng xen canh dứa

Đặc biệt, năm nay công ty chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đưa 150 ha cao su đầu tiên vào khai thác, sản lượng quy khô ước đạt 80 tấn, doanh thu khoảng 2,56 tỷ đồng. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Nam Giang và Tây Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo ông Dương Minh Bảy – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam, việc phát triển cây cao su đại điền trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã tác động sâu sắc đến các mặt đời sống kinh tế – xã hội đối với nhân dân trong vùng dự án, góp phần quan trọng vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

“Công ty đã góp phần cùng các địa phương giải quyết được nhiều vấn đề như: Chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa góp phần quan trọng trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở miền núi; khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và lao động ở tại địa phương; phủ xanh đất trống đồi núi trọc tạo ra môi trường sinh thái bền vững; góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thông thương, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi từng bước được khởi sắc. Công ty đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới ở miền núi và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân”, ông Bảy chia sẻ.

Bình Nguyên. Ảnh: Đức Hiển