Phương pháp kiểm tra chất độn trong mủ cao su

CSVNO – Theo Hiệp hội Cao su VN (VRA), hiện nay vẫn còn hiện tượng pha thêm chất độn vào mủ cao su nguyên liệu nhằm tăng tổng hàm lượng chất rắn TSC để hưởng lợi, do tăng trọng lượng mủ.
So sánh mẫu thử để xác định chất độn.
So sánh mẫu thử để xác định chất độn.

Việc pha trộn chất lạ này vào mủ cao su khi cung cấp cho các nhà máy chế biến làm tăng chi phí, tỷ lệ hao hụt lớn, đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng cao su, giảm uy tín doanh nghiệp và thương hiệu Cao su Việt Nam.

Để hỗ trợ cho hội viên cách phát hiện chất độn, VRA đã cung cấp thông tin về phương pháp kiểm tra trong mủ cao su do VRG cung cấp cho các đơn vị thành viên.

Mời xem liên kết: Cách xác định chất độn

P.V