Nhiều giải pháp nổi bật trong quản lý nông nghiệp

CSVN – Với những sáng kiến, giải pháp nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của VRG, Ban Quản lý kỹ thuật (QLKT) VRG vinh dự nhận được giải thưởng Cao su Việt Nam năm 2018.
Ông Hà Văn Khương - TV HĐQT VRG, Trưởng ban Quản lý Kỹ thuật VRG (thứ 2 từ trái qua) nhận giải thưởng Cao su Việt Nam. Ảnh: Vũ Phong.
Ông Hà Văn Khương – TV HĐQT VRG, Trưởng ban Quản lý Kỹ thuật VRG (thứ 2 từ trái qua) nhận giải thưởng Cao su Việt Nam. Ảnh: Vũ Phong.
Nhiều điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp

Ban QLKT có nhiệm vụ tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, các lĩnh vực khác có liên quan đến sản xuất cao su; Thẩm định giải pháp kỹ thuật thuộc các dự án nông nghiệp; Quản lý công tác kỹ thuật nông nghiệp, tham gia với Ban Công nghiệp trong việc quản lý chế biến, xử lý chất thải và chất lượng sản phẩm sơ chế. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức kiểm tra thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác liên quan đến cao su tại các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn.

Năm 2017 là một năm Ban QLKT có nhiều điểm sáng trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể kể đến các sáng kiến như: Áp dụng các giải pháp kỹ thuật đưa năng suất mủ cao su khai thác bình quân toàn Tập đoàn năm 2017 đạt hơn 1,6 tấn/ha, riêng khu vực Đông Nam bộ đạt năng suất bình quân gần 1,8 tấn/ha; số công ty, nông trường đạt năng suất mủ bình quân vào Câu lạc bộ 2 tấn/ha/năm của Tập đoàn tiếp tục được phát triển (10 công ty và 58 nông trường). Vượt hơn 10% chỉ tiêu kế hoạch sản lượng 277.297 tấn/250.922 tấn. Hoàn thành kế hoạch tái canh trồng mới với kết quả tốt, diện tích tái canh – trồng mới năm 2017 của toàn VRG đạt 12.469 ha, tỷ lệ cây sống cao, trên 98% diện tích thực hiện đúng cơ cấu giống.

Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vườn cây. Ảnh: Vũ Phong
Ban Quản lý Kỹ thuật VRG đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng vườn cây. Ảnh: Vũ Phong

Để góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng đất, nhất là giai đoạn khó khăn về giá cao su trong những năm gần đây, Ban đã tham mưu, triển khai và thực hiện trồng xen trên toàn Tập đoàn được 13.000 ha, bước đầu khá thành công.

Dấu ấn rõ nét trong giai đoạn khó khăn

Bên cạnh các hoạt động chính, Ban còn chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua, Ban thường xuyên tổ chức đào tạo tập huấn công tác quản lý vườn cây kinh doanh ở cấp Đội trưởng sản xuất và Phòng kỹ thuật, đặc biệt là ở khu vực mới đưa diện tích cao su vào thu hoạch như: Lào, Campuchia, Duyên hải miền Trung và miền núi phía Bắc. Tổ chức các hội nghị nông nghiệp chuyên đề phù hợp với đặc thù của từng khu vực.

Trong vai trò tham mưu, Ban đã tham mưu cho lãnh đạo VRG ban hành Quy trình kỹ thuật cây cao su bổ sung năm 2017 và Quy trình trồng xen cao su. Đồng thời tham mưu nội dung cho Quy định tạm thời tổ chức thu hoạch linh hoạt 17 năm trên những diện tích đặc thù. Hướng dẫn, chỉ đạo các công ty cao su chủ động xây dựng vườn nhân, vườn ươm chất lượng cao để bảo đảm đủ số lượng và cơ cấu giống tốt phục vụ cho công tác tái canh – trồng mới và cung cấp giống bảo đảm cho các đơn vị bạn và cho tiểu điền. Phòng trị có hiệu quả các loại bệnh hại trên vườn cao su như: bệnh phấn trắng, Corynespora, Botryodiplodia. Hạn chế tối đa sự tác hại và lan tràn của bệnh rễ nâu.

Trong các hồ sơ tập thể dự tuyển gởi về Hội đồng xét chọn, Ban QLKT nhận được sự đánh giá và đồng thuận cao của tất cả các thành viên trong hội đồng. Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ VRG khẳng định: “Ban QLKT kết hợp, tham mưu với lãnh đạo VRG ban hành quy trình kỹ thuật bổ sung, đặc biệt ở những vùng chịu ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết, Ban QLKT đã mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất và bổ sung vào quy trình các giải pháp, giống… để hạn chế tối đa những ảnh hưởng do mưa bão, thời tiết gây ra. Dấu ấn của Ban QLKT thể hiện rõ nét trong giai đoạn khó khăn đó là tham mưu, triển khai và thực hiện trồng xen trong toàn VRG, giúp nâng cao giá trị sử dụng đất và tăng thu nhập cho NLĐ… và nhiều giải pháp khác nữa. Ban QLKT hoàn toàn xứng đáng nhận được giải thưởng Cao su Việt Nam lần này”.

HÀ KHUÊ