Giảm 50% lượng phân bón đợt II

Vừa qua, lãnh đạo VRG đã có văn bản chỉ đạo các công ty cao su thành viên thực hiện bón phân đợt 2 năm 2014. Theo đó, đối với vườn cây KTCB, bón phân đúng định mức còn lại của đợt 2 cho vườn cây KTCB bình thường và vườn cây tái canh trồng mới, không bón phân cho diện tích KTCB đang xem xét để thanh lý.

Đối với vườn cây khai thác, về định lượng phân bón, bón 50% định lượng phân bón còn lại của đợt 2. Ví dụ công ty A đã bón đợt 1 60% định lượng phân bón cả năm, đợt 2 còn lại 40%, như vậy công ty A chỉ sử dụng 20% định lượng phân bón còn lại của cả năm để bón trong đợt 2.

Về đối tượng vườn cây kinh doanh được bón phân, bón phân đợt 2 theo định lượng như trên cho toàn bộ diện tích vườn cây kinh doanh nhóm I. Đối với vườn cây nhóm II, chỉ bón cho diện tích vườn cây có năng suất >=1,7 tấn/ha ở khu vực Đông Nam bộ và diện tích có năng suất >=1,4 tấn/ha ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, tính theo năng suất thực hiện 2013. Không bón phân cho diện tích còn lại của vườn cây nhóm II và toàn bộ diện tích vườn cây nhóm III.

N.K