Cao su Hòa Bình: Lợi nhuận sau thuế trên 7,7 tỷ đồng

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty CPCS Hòa Bình được tổ chức vào ngày 29/5.
[wide]youtu.be/K-SQOTimUSY[/wide]
Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo các tờ trình đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo,  tờ trình đại hội

Theo đó, tổng doanh thu của công ty đạt 210,115 tỷ đồng, đạt 113% KH. Lợi nhuận trước thuế 7,842 tỷ đồng, đạt 218% KH; Lợi nhuận sau thuế 7,729 tỷ đồng, đạt 263% KH. Bảo đảm tốt các chế độ chính sách, tiền lương cho 598 lao động toàn công ty.

Cụ thể, năm qua diện tích khai thác của công ty là 2.427 ha; sản lượng cao su khai thác đạt 2.321 tấn, đạt 84% KH. Năng suất bình quân vườn cây khai thác 0,97 tấn/ha; Thu mua 3.052 tấn, đạt 203% KH; tiêu thụ 4.853,37 tấn, đạt 112,87% KH; Giá thành tiêu thụ cao su bình quân 30,609 triệu đồng/tấn, giá bán bình quân 32,189 triệu đồng/tấn.

Ông Huỳnh Văn Bảo - TGĐ VRG phát biều tại đại hội
Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG phát biểu tại đại hội

Mặc dù diện tích vườn cây đưa vào khai thác chỉ đạt gần 50% tổng diện tích cao su của công ty, năng suất vườn cây khai thác thấp, sản lượng không cao, bên cạnh đó công tác thoái vốn đầu tư bên ngoài chậm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của công ty… Nhưng bằng sự đồng lòng, nhất chí vượt qua khó khăn, tập thể CB CNVC LĐ công ty đã đạt được những kết quả khả quan.

Ông Trần Khắc Trung - Trưởng ban LĐTL VRG -Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại đại hội
Ông Trần Khắc Chung – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu tại đại hội

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Cụ thể, công ty quyết tâm hoàn thành KH SXKD với các chỉ tiêu cơ bản là: Sản lượng cao su khai thác đạt 2.650 tấn, thu mua 1.500 tấn, chế biến 6.000 tấn, gồm cả sản lượng gia công, tiêu thụ 3.650 tấn; Giá bán bình quân của công ty đạt 31,50 triệu đồng/tấn; Tổng doanh thu đạt 117,944 tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT bà Võ Thị Thủy theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty. Theo đó ông Võ Văn Tuấn – Trưởng phòng KHKD đã được tín nhiệm bầu vào HĐQT công ty.

HĐQT tặng hoa chia tay các thành viên không tham gia HĐQT và BKS
HĐQT tặng hoa chia tay các thành viên không tham gia HĐQT và BKS

Đại hội cũng miễn nhiệm thành viên BKS bà Lê Thị Kim Phượng và ông Võ Văn Bình theo đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung BKS công ty, ông Hoàng Quốc Hưng – Chuyên viên Ban TCKT VRG và bà Huỳnh Thị Ngọc Thu – Chuyên viên Phòng KHKD công ty.

Cổ đông biều quyết thông qua nghị quyết đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội
VŨ PHONG