Ea Wy quyết tâm về đích trước thời hạn

CSVN – Hiện nay, toàn thể CB.CNV – LĐ của nông trường Ea Wy (Cao su Ea HLeo) đang quyết tâm về đích trước thời hạn từ 20 ngày trở lên.
Kiểm tra kỹ thuật vườn cây
Kiểm tra kỹ thuật vườn cây

Ông Đậu Đình Quản – Giám đốc Nông trường Cao su Ea Wy (Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo), cho biết: Hiện nông trường có 178 CB.CNV – LĐ. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 47%, lao động nữ chiếm 42%, chăm sóc và khai thác hơn 414 ha cao su. Trong những năm qua, Ban lãnh đạo nông trường luôn quan tâm, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ như chi trả tiền lương, tiền công, cung cấp hàng bồi dưỡng độc hại kịp thời, các chế độ bảo hiểm, chăm sóc y tế và trang bị đồ bảo hộ lao động, tổ chức bữa ăn giữa ca đúng theo quy định…

Đặc biệt là trong thời điểm giá mủ cao su xuống thấp, Ban lãnh đạo nông trường luôn động viên CB.CNV – LĐ bám vườn cây, tăng hiệu quả, năng suất lao động hơn nữa, thực hiện tốt các kỹ thuật trong chăm sóc, khai thác mủ cao su, che hố, che tô đảm bảo việc thu hoạch mủ, không để mủ bị thất thoát, đồng thời công khai giá mủ, qua đó góp phần đảm bảo nguồn thu nhập cho công nhân.

Nhờ đó, 100% công nhân vẫn hăng hái, nhiệt tình với nhiệm vụ chăm sóc vườn cây và khai thác mủ. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, Nông trường Cao su Ea Wy luôn đạt sản lượng từ 1,8 tấn/ha trở lên và về trước thời gian trên 20 ngày – Đây cũng là đơn vị duy nhất thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Ea HLeo được tham gia Câu lạc bộ 2 tấn mủ cao su, thuộc VRG.

Trong năm 2014, nông trường được công ty giao thu hoạch hơn 905 tấn mủ, tính đến ngày 30/10, đơn vị đã thực hiện được hơn 642 tấn mủ, đạt gần 71% sản lượng mủ được giao. Hiện nay, toàn thể CB.CNV – LĐ của nông trường đang quyết tâm về đích trước thời hạn từ 20 ngày trở lên.

Trường Ngữ