Đảng bộ NT An Lộc: Tổ chức Đại hội điểm của Đảng bộ TCT CS Đồng Nai

CSVNO – Trong hai ngày 3 và 4/4, Đảng bộ NT An Lộc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ TCT CS Đồng Nai, đại hội diễn ra trong không khí trang trọng, chu đáo, công tác tổ chức đúng quy định, đảm bảo nội dung và thời gian.
Bà Nguyễn Thị Gái - Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Đại hội
Bà Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong SXKD, chăm lo tốt đời sống NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ NT An Lộc đã tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ NT đã đề ra. Trong 5 năm qua, NT thực hiện được tổng sản lượng khai thác là 13.635 tấn mủ, vượt 637 tấn, đạt tỷ lệ 104,9% kế hoạch. Giá thành sản xuất được tiết giảm hợp lý, bình quân giảm 2,28% kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

Không chỉ lãnh đạo trong lĩnh vực SXKD, Đảng ủy NT đã chỉ đạo sắp xếp, cân đối lao động hợp lý, xây dựng kế hoạch và đơn giá phù hợp với từng thời điểm và sát với tình hình thực tế, đảm bảo thu nhập bình quân bằng và cao hơn so với mặt bằng tiền lương của TCT.

Đồng chí Nguyễn Thị Gái - Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ TCT cho Đảng bộ NT An Lộc đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh" năm 2014
Đồng chí Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ TCT cho Đảng bộ NT An Lộc đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” năm 2014

Thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ hơn 7 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh thu nhập tiền lương, Đảng bộ NT đã quan tâm bảo lãnh cho công nhân vay vốn từ Qũy tín dụng cao su, tạo điều kiện cho công nhân giải quyết khó khăn, làm kinh tế gia đình, góp phần cải thiện đời sống. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công nhân lao động. Thường xuyên tổ chức các phong trào VHVN – TDTT với phương châm “vui khỏe để sản xuất”, góp phần định hướng sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong CBCN – LĐ.

Thực hiện nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ NT, xác định công tác vận động quần chúng là việc làm thường xuyên và quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ NT đã triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công khai lấy ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể và CNLĐ về công tác lãnh đạo của cấp ủy, về công tác quản lý của chính quyền và cán bộ đảng viên.

Bên cạnh đó, các công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống tiêu cực và tham nhũng, công tác quân sự địa phương, công tác thanh tra giải quyết đơn thư tố cáo khiếu nại, công tác vận động quần chúng và xây dựng tổ chức đoàn thể, hội quần chúng… được Đảng ủy Nông trường quan tâm chỉ đạo sát sao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng ủy khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kết nạp Đảng viên mới:  Chú ý đến lực lượng sản xuất, lực lượng nữ

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ NT tiếp tục quán triệt và nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TCT, vận dụng và cụ thể hóa phù hợp vào tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ NT và các chi bộ trực thuộc, phát huy tốt hơn nữa quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm xây dựng bộ máy cán bộ quản lý và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đáp ứng với tình hình mới và yêu cầu nhiệm vụ được giao.

BCH Đảng ủy khóa mới ra mắt Đại hội
BCH Đảng ủy khóa mới ra mắt Đại hội
Đồng chí Phan Vũ Bội - Bí thư Đảng ủy NT tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao
Đồng chí Phan Vũ Bội – Bí thư Đảng ủy NT tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao
Đồng chí Châu Văn Buôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ TCT CS Đồng Nai cho các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
Đồng chí Châu Văn Buôn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ TCT CS Đồng Nai tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ TCT CS Đồng Nai cho các đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Đồng chí Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ TCT chỉ đạo tại Đại hội: “Những kết quả mà Đảng bộ NT đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua rất tích cực, đóng góp vào thành công chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TCT. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ NT cần quan tâm thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4, khóa XI, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra giám sát phải thực hiện nghiêm túc. Về công tác phát triển đảng viên mới cần phải quan tâm chú ý đến lực lượng lao động trẻ trực tiếp sản xuất, lực lượng nữ, có năng lực trình độ được phát hiện từ cơ sở, phấn đấu tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 8% trở lên”.

 Qua hai ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Khóa X gồm 11 đồng chí. Trong đó, đ/c Phan Vũ Bội tái cử chức danh Bí thư, đ/c Nguyễn Văn Phú tái cử chức danh Phó Bí thư, đ/c Nguyễn Việt Quang giữ chức Chủ nhiệm UBKT.

Bài, ảnh: Quỳnh Mai