Thủy điện VRG Bảo Lộc thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Năm 2015, Công ty CP VRG – Bảo Lộc về trước kế hoạch SXKD 16 ngày, với thu nhập bình quân của người lao động 18 triệu đồng/người/tháng.
Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng cơ bản, Chủ tịch HĐQT Công ty (trái) tặng bằng khen và tiền thưởng cho công ty.
Ông Đỗ Hữu Phước – Trưởng Ban Xây dựng Cơ bản VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty (trái) tặng bằng khen và tiền thưởng hoàn thành kế hoạch cho công ty.

Ngày 25/12, Công ty đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch (KH) năm 2015.

Theo đó, công ty về trước KH SXKD 16 ngày, đạt được các chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện thương phẩm 132/128 triệu Kwh (đạt 103% KH). Doanh thu bán điện 142,439/117,752 tỉ đồng (đạt 117,8% KH). Lợi nhuận trước thuế 67,332/44,594 tỉ đồng (đạt 150,9% KH). Thu nhập bình quân của người lao động 18 triệu đồng/người/tháng.

Kể từ khi Nhà máy phát điện từ 2009 đến nay, Công ty luôn hoàn thành vượt mức KH SXKD và liên tục 5 năm được tặng cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN (trái) tặng bằng khen và tiền thưởng cho công ty.
Ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su VN (trái) tặng bằng khen và tiền thưởng cho công ty.

Ông Nguyễn Lập – TGĐ Công ty cho biết: “Công ty CP VRG – Bảo Lộc đạt được thành tích trong nhiều năm qua nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty, động viên kịp thời Ban điều hành và toàn thể CBCNVC – LĐ đoàn kết một lòng thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, vận dụng công nghệ mới vào sản xuất làm lợi nhiều tỉ đồng.

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất điện, Công ty chúng tôi nhận đào tạo các Trưởng ca, Trưởng kíp, Điều hành viên của các Nhà máy thủy điện. Trong những năm qua, Công ty chúng tôi đã đào tạo thực tế các lực lượng vận hành cho Nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 – Công ty CP VRG – Đắk Nông và Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 – Công ty CP VRG – Phú Yên”.

Nhằm động viên tinh thần người lao động của Công ty CP VRG – Bảo Lộc, VRG đã tặng thưởng 20 triệu đồng và Công đoàn Cao su VN tặng thưởng 10 triệu đồng.

Ngọc Cẩm