Cao su Đồng Nai – Kratie về trước kế hoạch sản lượng 32 ngày

CSVNO – Tính đến ngày 29/11, Cao su Đồng Nai – Kratie đã khai thác được 6.200 tấn mủ, đạt 100% được giao, về trước kế hoạch 32 ngày. Đây cũng là đơn vị thứ hai của khu vực Campuchia hoàn thành kế hoạch sản lượng. Không những vậy, năm 2021 cũng là năm đầu tiên đơn vị có lãi, thu nhập NLĐ đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Để đảm bảo tiến độ khai thác sản lượng tốt nhất, ban lãnh đạo công ty thường xuyên theo dõi và đi kiểm tra thực tế trên vườn cây nhằm nắm bắt tình hình khai thác của các nông trường

Năm nay, công ty được giao kế hoạch sản lượng khai thác 6.200 tấn. Ước thực hiện cả năm, công ty dự kiến sẽ khai thác được 7.050 tấn, ước đạt 113,7% kế hoạch năm, vượt 850 tấn so với kế hoạch (tăng 1.482 tấn so với năm 2020). Năm 2021 là năm đánh dấu mốc cho bước phát triển của công ty khi sản lượng khai thác dự kiến vượt hơn 850 tấn so với kế hoạch (tương đương vượt hơn 13,7%), tỷ lệ vượt cao nhất tính từ khi công ty đưa vườn cây vào khai thác cho đến nay.

Ông Lê Văn Lâm – TGĐ công ty cho biết: “Từ tình hình thực tế của đơn vị, ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo công ty đã chủ động xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn. Chúng tôi xác định phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại đơn vị, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho NLĐ và gia thuộc. Đồng thời phải thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao. Về việc tổ chức khai thác trong năm 2021, công ty đã thực hiện các công tác trang bị vật tư sớm cho vườn cây, nhờ thời tiết thuận lợi nên công ty đã mở cạo mùa cạo mới sớm hơn so với mọi năm”.

Dự kiến, sản lượng tiêu thụ cả năm của công ty đạt 7.487 tấn, (tương đương vượt 23% so với kế hoạch được giao). Tổng doanh thu dự kiến thực hiện gần 275 tỷ đồng (vượt 29% kế hoạch). Lợi nhuận dự kiến đạt 1,5 tỷ đồng.

Song song với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo và Công đoàn công ty rất quan tâm đến các chế độ, chính sách cho NLĐ. Tổng số lao động hiện nay của công ty là 917 người. Tình hình lao động của đơn vị dần ổn định, đáp ứng các yêu cầu hoạt động sản xuất. Với kết quả tốt trong năm 2021, công ty phấn đấu cả năm thu nhập NLĐ sẽ đạt trên 8,1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài chế độ tiền lương, công ty thực hiện các chế độ khác như hỗ trợ khám và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí, góp phần giải quyết phần nào khó khăn cho NLĐ để yên tâm sản xuất. 

MINH NHIÊN