Cao su Đồng Nai

Vươn lên từ cánh rừng cao su 

CSVNO – Ước mơ đến lớp, giảng đường đại học của các cô cậu học trò là con em công nhân cao su được Hội khuyến học TCT Cao su Đồng Nai thắp sáng từ nhiều năm

Vươn lên từ cánh rừng cao su 

CSVNO – Ước mơ đến lớp, giảng đường đại học của các cô cậu học trò là con em công nhân cao su được Hội khuyến học