Cao su Đồng Nai

Tổ 3 tấn điển hình ở Cao su Đồng Nai

CSVN – Tổ 2, NT Túc Trưng là tổ có sản lượng khai thác cao nhất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, với năng suất vườn cây bình quân trên 3,2 tấn/ha. Tổ

Sôi nổi Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Nai

CSVNO – Với điểm số tuyệt đối 100 điểm và thời gian thả cờ vàng ngang nhau, thí sinh Hoàng Văn Thông – Nông trường Ông Quế và thí sinh Nguyễn Thái Sơn – Nông trường