Bộ nhiệm chức vụ mới 3 cán bộ

CSVN – Ngày 28/11/2014, BTV CĐ Cao su VN đã ban hành 3 quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Cụ thể, bà Võ Thị Mỹ Hạnh – chuyên viên Ban Tài chính giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tài chính CĐ Cao su VN. Ông Nguyễn Văn Toán – chuyên viên Văn phòng CĐ Cao su VN giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng CĐ Cao su VN. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – UV BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT CĐ Cao su VN giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật CĐ Cao su VN. Các quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực từ ngày 1/12/2014.

P.T