Công đoàn Cao su Phước Hòa: Góp phần cùng đơn vị ổn định lao động sản xuất

CSVN – Đồng hành cùng công ty vượt khó, CĐ Cao su Phước Hòa đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động NLĐ gắn bó với vườn cây và chăm lo tốt đời sống NLĐ. Từ đó, đã góp phần cùng với công ty thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD hàng năm.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch CĐ Cao su Phước Hòa thăm hỏi, động viên NLĐ trong giờ ăn giữa ca
Vận động NLĐ gắn bó với vườn cây

CĐ Cao su Phước Hòa hiện có 2.278 đoàn viên (chiếm tỷ lệ 99,51%). Những năm qua, tình hình NLĐ nghỉ việc nhiều dẫn đến thiếu lao động, ảnh hưởng đến công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sản lượng của công ty. Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch CĐ Cao su Phước Hòa, chia sẻ: “CĐ thường xuyên tuyên truyền vận động và thông tin NLĐ về tình hình thực hiện nhiệm vụ của công ty. Đặc biệt là những khó khăn, những chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ SXKD và chăm lo đời sống NLĐ trong điều kiện khó khăn, để NLĐ thông hiểu, chia sẻ, cùng với công ty nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

“Song song đó, các cấp CĐ đã tích cực cùng với chuyên môn đề ra các giải pháp hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm; tuyên truyền thu hút tuyển dụng lao động, công tác sắp xếp, bố trí lao động gắn với bố trí phần cây; tham gia xây dựng điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế; tham gia xây dựng quy chế trả lương, thang bảng lương, xây dựng định mức, đơn giá tiền lương, đi đôi với tham gia kiểm tra, giám sát việc cấp phát tiền lương, thưởng, giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ. Ngoài việc tổ chức đối thoại của công ty, hàng tháng CĐ cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ NLĐ trực tiếp tại vườn cây, nhà máy nhằm thông tin tình hình sản xuất, các chế độ chính sách và xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị về sản xuất và đời sống của NLĐ” – ông Sơn, cho biết.

Góp phần tăng thêm thu nhập hàng tháng cho NLĐ

CĐ đã phối hợp với TGĐ công ty sử dụng hiệu quả nguồn quỹ phúc lợi để chăm lo đời sống NLĐ, chi hỗ trợ NLĐ vào tháng lương thấp, tháng các cháu con NLĐ tựu trường… Xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phục vụ sinh hoạt cho NLĐ tại nơi sản xuất như xây dựng, nâng cấp sân bóng chuyền, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh. Xây dựng các khu nhà ở để tuyển dụng lao động tại các địa phương khác tới công ty làm việc, đã xây mới được 54 căn với tổng kinh phí 4,11 tỷ đồng. Hàng năm, CĐ công ty sử dụng 2 tỷ đồng từ nguồn tài chính CĐ tích lũy để khen thưởng phong trào thi đua hàng tháng. Qua đó đã động viên kịp thời phong trào thi đua, góp phần tăng thêm thu nhập hàng tháng cho NLĐ.

Năm vừa qua, CĐ đã tích cực cùng chuyên môn chăm lo tốt đời sống NLĐ với mức lương bình quân 8,16 triệu đồng/người/ tháng; nâng tiền ăn giữa ca từ 20.000 đồng lên 25.000 đồng/ ngày/người; kinh phí chi bồi dưỡng thải độc năm 2023 là 3,64 tỷ đồng và ăn giữa ca là 17,55 tỷ đồng. Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe cho NLĐ, chi tham quan du lịch 2,13 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp CĐ đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi NLĐ lúc ốm đau, hiếu hỉ, dịp lễ Tết, tổ chức mừng sinh nhật đoàn viên, tổ chức các đợt vận động tương trợ lẫn nhau lúc khó khăn trong cuộc sống với số tiền thực hiện trong năm 2023 là 1,11 tỷ đồng. Để hỗ trợ NLĐ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở, CĐ đã tạm ứng quỹ phúc lợi giải quyết cho NLĐ mượn phát triển kinh tế gia đình với số tiền 840 triệu đồng và xây dựng, sửa chữa nâng cấp nhà ở với số tiền là 1 tỷ đồng. Góp phần giúp NLĐ an tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

UYÊN PHƯƠNG