Cao su Chư Prông: Khen thưởng 173 công nhân về trước kế hoạch

CSVNO – Thực hiện thông báo liên tịch giữa Công ty và CĐ công ty về việc khen thưởng cho các cá nhân, tập thể về trước kế hoạch trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2018, từ ngày 10 – 18/12, CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã tổ chức trao thưởng cho 3 tập thể và 173 CN đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 20 ngày.
Chủ tịch CĐ Công ty Trần Văn Tiến trao tiền thưởng cho CN của Đội 3 NT Thống Nhất
Chủ tịch CĐ Công ty Trần Văn Tiến trao tiền thưởng cho CN của Đội 3 NT Thống Nhất

Theo đó, CĐ và công ty đã phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm với 2 đợt gồm đợt 1 về trước 20 ngày và đợt 2 là hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 10 ngày. Tính đến hết tháng 11 và những ngày đầu tháng 12/2018, toàn công ty đã có 3 tập thể là Đội 23 của NT Đoàn Kết, Đội 28 NT An Phú, Đội 29 NT An Biên và 173 CN hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 20 ngày (đợt 1).

Niềm vui của các CN Đội 3 - NT Thống Nhất
Niềm vui của các CN Đội 3 – NT Thống Nhất

Để động viên tinh thần các tập thể và cá nhân, CĐ công ty đã quyết định trao thưởng cho tập thể 400 ngàn đồng/tập thể và cá nhân là 150 ngàn/người. Đợt trao thưởng thứ 2 cho những tập thể và cá nhân sẽ được CĐ công ty tổng hợp và trao thưởng vào cuối tháng 12/2018. Tổng tiền thưởng đợt 1 hơn 27,1 triệu đồng.

Trao thưởng tại NT Thanh Bình
Trao thưởng tại NT Thanh Bình
Ông Lương Quang Hiến - Phó chủ tịch V=CĐ trao thưởng cho CN NT Thanh Bình
Ông Lương Quang Hiến – Phó chủ tịch CĐ trao thưởng cho CN NT Thanh Bình

VĂN VĨNH