Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su thực hiện tốt công tác đào tạo ngắn hạn

CSVNO – Tranh thủ giai đoạn trước mùa khai thác cao su năm 2024, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã phối hợp cùng các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn khai giảng nhiều lớp đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các cấp.

Lớp tập huấn tại Công ty CP Cao su Bà Rịa

Ngày 22/4, tại hội trường Công ty CPCS Bà Rịa đã tiến khành khai giảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổ trường sản xuất. Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 22 – 25/4), với 4 chuyên đề: Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo; Kỹ thuật khai thác mủ; Quản lý bệnh hại trên cây cao su và chuyên đề Nghệp vụ quản lý vường cây khai thác.

Lới tập huấn tại Cao su Bà Rịa Kampong Thom

Trước đó, từ ngày 20 – 24/4, tại Công ty TNHH PT Cao su Bà Rịa Kampong Thom đã tiến hành khai gảng lớp Tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ Đội sản xuất với số lượng hơn 50 học viên đến từ các bộ phận của công ty.

Khai giảng lớp Trung cấp Kỹ thuật Cao su K1 – 2024

Chiều ngày 20/4, tại hội trường C02, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã tiến hành khai giảng lớp Trung cấp Kỹ thuật Cao su K1 – 2024 với số lượng gần 40 học viên. Khóa học diễn ra với hình thức bán tập trung, các nội dung lý thuyết sẽ được học tập qua ứng dụng Meet, các nội dung thực hành sẽ được học tập trực tiếp tại các đơn vị.

Khai giảng lớp Trung cấp Kỹ thuật Cao su K1 – 2024 theo hình thức trực tuyến
DUY KHÁNH