100% người lao động Cao su Lộc Ninh được tiêm vaccine phòng ngừa Covid – 19 mũi 1

CSVNO – Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VRG phấn đấu đến hết năm 2021 toàn bộ NLĐ ngành cao su đều được tiêm vaccine phòng ngừa Covid – 19, đến ngày 14/10, Cao su Lộc Ninh đã kết hợp với địa phương để hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 1 cho 100% NLĐ trong đơn vị.

Công ty kết hợp với địa phương tổ chức tiêm vaccine cho NLĐ và gia thuộc

Trong thời gian qua, công ty rất nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”. Tính đến ngày 6/10, công ty đã khai thác được 7.624 tấn mủ, đạt hơn 71% kế hoạch VRG giao năm 2021. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ vượt 7% kế hoạch sản lượng, 7/7 nông trường đều đạt và vượt kế hoạch. 

Đối với công tác phòng chống dịch, công ty nghiêm túc thực hiện quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, đồng thời chủ động xây dựng các phương án tổ chức sản xuất phù hợp trong từng thời điểm. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. 

Với sự hỗ trợ tích cực của địa phương, tính đến ngày 14/10, công ty đã tiêm vaccine phòng ngừa Covid – 19 mũi 1 cho 2.537 NLĐ (đạt 100%) và 500 gia thuộc của NLĐ. Nhờ vậy, NLĐ yên tâm làm việc, ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THU HÀ