VRG tập trung giải pháp ổn định lao động

CSVNO – Sáng ngày 20/3, tại Cao su Dầu Tiếng, VRG tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng lao động, công tác thu tuyển và giữ chân người lao động trong giai đoạn hiện nay. Tại sự kiện, nhiều đơn vị đã báo cáo thực trạng lao động, chia sẻ những giải pháp thu hút và ổn định công nhân khai thác, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 trở về sau.

HOÀNG KHẢI – HẰNG NY