Tàn cũng phải giữ

CSVNO – Xe của công nhân cao su hầu như chiếc nào cũng “tàn tạ” như thế này, nhưng không phải vì vậy mà mất cảnh giác để người khác lấy mất. Đây là biện pháp bảo vệ hữu hiệu đối phó với trộm cắp.
Ảnh: Thiết Công
Ảnh: Thiết Công