Thúc đẩy sự lớn mạnh của nền Báo chí Cách mạng VN

CSVN – Hội Nhà báo VN là một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo VN. Hội được thành lập ngày 21/4/1950, tại Đại hội lần thứ nhất ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với tên ban đầu là Hội những người viết báo VN. Ngày 2/6/1950, Bộ Nội vụ Nước VN Dân chủ Cộng hòa công nhận sự hợp pháp của Hội. Tại Đại hội lần II (16-17/4/1959), Hội những người viết báo VN được đổi tên là Hội Nhà báo VN.
Họp báo giới thiệu chương trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo VN
Họp báo giới thiệu chương trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo VN

Thời kỳ từ 1954 đến 1975, do đất nước bị chia cắt, Hội Nhà báo VN chủ yếu hoạt động tại miền Bắc. Để tập hợp đội ngũ những người làm báo cách mạng ở miền Nam, ngày 11/11/1961, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam VN đã thành lập Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam VN. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngày 7/7/1976, Hội Nhà báo VN cùng Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam VN đã tổ chức Hội nghị hợp nhất hai Hội, lấy tên là Hội Nhà báo VN.

Thời kỳ mới thành lập, Hội chỉ có 185 hội viên, sinh hoạt tại Chi hội Liên Khu Việt Bắc và Chi hội Liên khu Nam Bộ. Đến nay, cả nước có gần 40.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí, trong đó khoảng 18.000 nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ hành nghề.

Hội Nhà báo VN không chỉ tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên – nhà báo; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ nhận thức chính trị cho hội viên, mà còn tham gia vào việc đề ra các chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý và định hướng chiến lược phát triển báo chí của VN. Hội Nhà báo VN là thành viên của Tổ chức Quốc tế các nhà báo (OIJ) từ năm 1950 và thành viên Hiệp hội báo chí ASEAN (CAJ) từ năm 1996.

Trải qua các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Hội Nhà báo VN đã có hơn 400 nhà báo-liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hội Nhà báo VN và giới báo chí VN đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vào năm 2000. Hội được Ban Bí thư Trung ương Đảng tặng bức trướng mang dòng chữ: “Báo chí VN trung thành, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (năm 2000) và bức trướng mang dòng chữ: “Báo chí VN trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (2010).

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Hội Nhà báo VN đã trở thành tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo cả nước, đại diện quyền làm chủ, ý chí, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp của người làm báo, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân.

Đ.K

 [stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cách mạng VN”]

Ngày 21/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Báo chí VN. Đây sẽ là một trung tâm xác thực, “ngân hàng dữ liệu” về báo chí VN, và phát huy giá trị di sản báo chí VN.

 Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN khu vực phía Bắc

Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN khu vực phía Bắc

 Bảo tàng Báo chí VN sẽ sưu tầm, bảo quản, trưng bày hiện vật, giới thiệu lịch sử phát triển của báo chí VN qua các thời kỳ, đặc biệt là báo chí cách mạng; tôn vinh các thế hệ nhà báo cách mạng, các nhà báo chiến sĩ đã có những cống hiến xuất sắc; tôn vinh và ghi nhận những đóng góp lớn lao của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo VN…

Việc trưng bày bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và hiện đại; đồng thời bảo đảm tính toàn diện, làm nổi bật những sự kiện, những mốc lịch sử, thành tựu của báo chí VN. Theo quy hoạch, Bảo tàng Báo chí gồm các khu chức năng chính: Khu trưng bày trung tâm về chủ đề “Bác Hồ với báo chí – Báo chí với Bác Hồ” và các khu chức năng khác để bảo đảm thực hiện mục tiêu, chức năng của bảo tàng. Dự kiến, bảo tàng sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng VN (21/6) năm 2016.

Để phục vụ cho Bảo tàng Báo chí VN, Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo VN đã tổ chức phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí VN, gồm: Các tài liệu, thông tin liên quan đến lịch sử báo chí và người làm báo địa phương; giới thiệu các nhà báo tiêu biểu, nhà báo lão thành và mời các nhà báo, gia đình nhà báo tham gia hiến tặng hiện vật…

P.V

[/stextbox]