IRRDB thảo luận về COP28

CSVNO – Cuộc họp thảo luận về COP28, được tổ chức trực tuyến vào ngày 5 tháng 12 năm 2023 bởi NextGeNRE (Nhóm Chuyên gia Thanh niên) và do Dato’ Seri Abdul Aziz SA Kadir, Tổng thư ký IRRDB (Hiệp hội Nghiên cứu và Phát triển Cao su Quốc tế) chủ trì.

Ngành cao su có vai trò lớn trong giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Cuộc họp có sự tham dự của các chuyên gia IRRDB, cán bộ liên lạc, các chuyên gia trong ngành Cao su tự nhiên (NR) cũng như các thành viên của nhóm chuyên gia NextGeNRE. Mục đích của cuộc họp là thảo luận về COP28 và khả năng ngành công nghiệp cao su tự nhiên tham gia vào sự kiện này.

COP28 là Hội nghị Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu được tổ chức tại Dubai, UAE từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Nội dung chính của hội nghị là ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu bằng cách cắt giảm ô nhiễm khí nhà kính.

Một số điểm nổi bật của cuộc họp bao gồm nhu cầu thúc đẩy và thuyết phục ngành NR như một ngành công nghiệp xanh. Một điểm tuyệt vời được thảo luận là khả năng cô lập carbon, chứng tỏ ngành công nghiệp cao su thân thiện với môi trường, với rừng cao su đóng vai trò là bể chứa carbon quan trọng giúp hấp thụ CO2 trong khí quyển. Việc phát huy các giá trị tích cực của NR trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu được nhấn mạnh nhằm mục đích tăng nhu cầu về NR và từ đó tăng giá cao su.

Hơn nữa, sự tham gia tích cực của giới trẻ vào việc quảng bá các giá trị của NR là rất quan trọng để thu hút các cá nhân trẻ hơn vào ngành. Chương trình này có thể được bắt đầu bằng cách đăng thông tin thực tế về NR về biến đổi khí hậu trên mạng xã hội. Cần phải tăng cường truyền thông hiệu quả về các giá trị tích cực của NR. Việc xác định và lưu giữ dữ liệu liên quan đến những giá trị tích cực này là điểm khởi đầu tốt cho việc liên lạc hiệu quả giữa các quốc gia sản xuất cao su.

Ngoài ra, hướng nghiên cứu nên tập trung vào việc thúc đẩy NR như một giải pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đề xuất liên quan đến sự tham gia của NR vào việc giảm thiểu biến đổi khí hậu được coi là cần thiết để COP tiếp theo ủng hộ mạnh mẽ những giá trị tích cực của NR. Cuộc họp cũng khuyến nghị sự tham gia của giới trẻ vào COP tiếp theo để khuếch đại tiếng nói của giới trẻ. Để giải quyết các vấn đề NR liên quan đến biến đổi khí hậu và nêu bật những giá trị tích cực của nó, một đội đặc nhiệm đã được thành lập, với NextGeNRE được bổ nhiệm làm ban thư ký cho đội đặc nhiệm này.

NGUYỄN ANH NGHĨA

(Theo IRRDB)