Đoàn Thanh niên Cao su Việt Lào thực hiện công tác an sinh xã hội tại nước sở tại

CSVNO – Thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên, ngày 28/3, Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Việt Lào tiếp tục chương trình công tác an sinh xã hội tại huyện Sanasomboon, tỉnh Champasak, Lào.

Đoàn công tác tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn

ĐTN công ty đã hỗ trợ 30 suất quà với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng. Mỗi phần quà bao gồm 50kg gạo nếp và tiền mặt nhằm hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống.

Cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho công nhân

Chiều ngày 28/3, Chi đoàn NT Bachiang 3 trực thuộc ĐTN Công ty Cao su Việt Lào phối hợp với Tổ Công đoàn NT 3 tổ chức chương trình an sinh xã hội, gồm: sửa chữa nhà ở, tặng quần áo cũ và cấp thuốc chữa bệnh cho 20 công nhân người Lào có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 18 triệu đồng.

Sửa chữa nhà ở cho công nhân

Qua các hoạt động, ĐTN Cao su Việt Lào đã thể hiện vai trò “Xung kích – Tình nguyện – Sáng tạo”, vì cuộc sống người dân quanh khu vực vùng dự án nói chung và vì cộng đồng nói riêng.

Trao quà cho công nhân khó khăn

Đồng thời, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay phát triển công ty và đảm bảo chăm lo đời sống tinh tinh thần người lao động.

Hỗ trợ công nhân sửa chữa nhà ở
MẪN NHI