Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long phát huy vai trò xung kích

CSVNO – Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cao su Bình Long đã có nhiều hoạt động thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện trong các hoạt động tại đơn vị, góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao.

Anh Phan Huy Thành – Bí thư ĐTN công ty (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho lực lượng thanh niên xung kích trực gác trên vườn cây

Hiện nay lực lượng thanh niên xung kích trực gác tại vườn cây đang chứng minh được hiệu quả khi hỗ trợ đắc lực cho lực lượng bảo vệ trong quá trình tuần tra, canh gác bảo vệ sản phẩm mủ vườn cây, vật tư và giải quyết các điểm nóng phát sinh. Nhằm từng bước củng cố và trang bị cho lực lượng xung kích tiến tới hoạt động chuyên nghiệp, tác phong nghiêm túc, ĐTN công ty thường xuyên đi thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích trực gác tại vườn cây với các vật phẩm trao tặng gồm mì gói, trà, cà phê với tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Trang bị băng đỏ và đèn pin cho lực lượng xung kích các tổ sản xuất trị giá trên 30 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên tinh thần anh em thanh niên xung kích trực gác bảo vệ tài sản của đơn vị

Về phong trào thi đua nước rút cuối năm, ĐTN công ty đã phát động phong trào thi đua nước rút trongđoàn viên thanh niên, nhất là đối tượng công nhân cạo mủ phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. 

ĐTN đã tham mưu cho lãnh đạo công ty khen thưởng cho các cá nhân thực hiện tốt phong trào, khen thưởng cho đoàn viên có sản lượng mủ thực hiện cao nhất, mỗi suất trị giá 200.000đ. 

PHAN THÀNH