đoàn thanh niên

“Vịn vào cái khó mà đứng lên”

CSVN – Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của chị Mai Thị Hòa – Bí thư Đoàn nông trường Thái Hiệp Thành (Cao su Đồng Nai) trong thời điểm cả đơn vị “tăng tốc”