Cao su Phước Hòa – Kampong Thom ra quân mùa cạo mới

CSVNO – Ngày 27/3, Công ty TNHH PTCS Phước Hòa – Kampong Thom đã tổ chức Lễ ra quân khai thác năm 2023 tại Nông trường 3. Tập thể người lao động công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Quang cảnh Lễ ra quân khai thác

Tại lễ ra quân khai thác, lãnh đạo Công ty TNHH PTCS Phước Hòa – Kampong Thom đã động viên NLĐ năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Hoàng Giang – TGĐ Công ty TNHH PTCS Phước Hòa – Kampong Thom (bên phải) trao đổi về kế hoạch khai thác năm 2023

Năm 2023, với hơn 7.664 ha vườn cây kinh doanh, công ty phấn đấu sản lượng khai thác 13.000 tấn, năng suất bình quân trên 1,7 tấn/ha; thu mua và gia công 3.000 tấn; chế biến 16.000 tấn; tiêu thụ 13.700 tấn. Giá bán bình quân 36 triệu đồng/tấn. Doanh thu trên 498 tỷ đồng. Lợi nhuận 86,9 tỷ đồng. Tiền lương bình quân trên 7,5 triệu đồng/người/tháng. Vận động và hỗ trợ NLĐ phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu bình quân 20 triệu đồng/hộ/năm.

Anh Danh Lắm – cán bộ kỹ thuật Nông trường 3 đang hướng dẫn công nhân khai thác trong ngày ra quân

Công ty dự kiến trong tháng 6/2023 sẽ đưa vào sử dụng hệ thống sấy mủ bằng nguyên liệu Biomass nhằm giảm chi phí chế biến. Đầu tư Xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Trang bị một số máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng và chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phấn khởi vào mùa cạo mới bội thu

Bên cạnh đó, đầu tư các hạng mục công trình phục vụ NLĐ trực tiếp sản xuất, đảm bảo hiệu quả, như: Nhà ở công nhân (4 dãy nhà ở tập thể); Nhà đội, điểm giao nhận mủ, nhà để thùng cho 100% đội sản xuất…

Quang cảnh Lễ ra quân khai thác
THIÊN HƯƠNG – HỮU VIỆT