Cao su Tây Ninh chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

CSVNO – Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CPCS Tây Ninh (TRC), sáng 28/4, các cổ đông đã biểu quyết mức chia cổ tức năm 2016 là 15% bằng tiền mặt, tăng 5% so với Nghị quyết đề ra.
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội

Cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016. Theo đó, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức do giá cao su giảm mạnh; mưa giông nhiều làm gãy đổ cây cao su với số lượng lớn; thu nhập đời sống công nhân giảm sút do tiền lương giảm mạnh; bệnh hại trên vườn cây… Khắc phục khó khăn, với sự nỗ lực vượt bậc và lòng quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo CB.CNVC-LĐ công ty đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ giao.

Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp tặng hoa chúc mừng các thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị TRC
Phó TGĐ VRG Hứa Ngọc Hiệp tặng hoa chúc mừng các thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị TRC

Năm qua, công ty khai thác được 9.050 tấn mủ, đạt 102% kế hoạch (KH); năng suất bình quân 1,92 tấn/ha; chế biến 10.948 tấn mủ (đạt 106% KH); tiêu thụ 10.638 tấn (101% KH); giá thành bình quân 27,8 triệu đồng/tấn; giá bán bình quân 31,06 triệu đồng/tấn, lợi nhuận trên tấn sản phẩm hơn 3,1 triệu đồng; tổng doanh thu hơn 401 tỷ đồng (105% KH); lợi nhuận trước thuế trên 76 tỷ đồng (130% KH); tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu 19% (đạt 124% KH); lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 25% (130%); thu nhập bình quân hơn 6,9 triệu đồng/người/tháng (116% KH)

Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016
Cổ đông biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Với kết quả khả quan trong hoạt động SXKD, đại hội biểu quyết thống nhất mức chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt là 15%, tương đương hơn 43 tỷ đồng. Tăng 5% so với Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

[cow_johnson]Tại đại hội, cổ đông đã bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát TRC nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả, bầu cử Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ mới có 5 thành viên, ông Trần Công Kha – Phó TGĐ VRG giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Văn Chành giữ chức TGĐ. Bầu Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên, bà Đỗ Thị Thanh Vân giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.[/cow_johnson]
Ông Trrần Công Kha - Phó TGĐ VRG tặng hoa cảm ơn các thành viên thôi không tham gia Hội đồng Quản trị TRC nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ông Trần Công Kha – Phó TGĐ VRG tặng hoa cảm ơn các thành viên thôi không tham gia Hội đồng Quản trị TRC nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngoài ra, tại Đại hội các cổ đông cũng đã biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2017. Với 4.614 ha cao su kinh doanh, TRC sẽ khai thác sản lượng 8.800 tấn mủ; năng suất vườn cây 1,91 tấn/ha; thu mua mủ cao su tiểu điền 2.000 tấn; sản lượng tiêu thụ 10.960 tấn; tổng doanh thu hơn 463 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 86 tỷ đồng; chia cổ tức 15% /mệnh giá.

Phó TGĐ Hứa Ngọc Hiệp chúc mừng các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
Phó TGĐ Hứa Ngọc Hiệp chúc mừng các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tin, ảnh: Phan Thắng