Cao su Phú Thịnh làm Khối trưởng Khối Tây Nguyên 2

CSVNO – Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2020 và Ký kết giao ước thi đua năm 2021, Khối thi đua Tây Nguyên 2, các đơn vị thành viên trong khối đã bình chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh làm khối trưởng và Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa – ĐakLak làm khối phó năm 2021.

Hội nghị được tổ chức tại Công ty cao su Phú Thịnh

Khối thi đua Tây Nguyên 2 có 6 đơn vị, bao gồm: Cao su Krong Buk, Cao su Eah’leo, Cao su Bảo Lâm, Cao su Phú Thịnh, Cao su Đồng Phú – Đăk Nông và Cao su Phước Hòa – ĐakLak.

Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn chung, tuy nhiên các đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra. Các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tốt trong năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu về sản lượng, năng suất, thu nhập của NLĐ. 

Điển hình như Cao su Eah’leo khai thác vượt 5%, năng suất vượt 4%, lợi nhuận dự kiến vượt 27%, Cao su Đồng Phú – ĐakNong vượt 4% về chỉ tiêu sản lượng, năng suất, thu nhập NLĐ vượt 37%. Cao su Bảo Lâm thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu được giao. Cao su Krong Buk vượt 3% về sản lượng, năng suất…

Cao su Phú Thịnh, dự kiến lợi nhuận sẽ thực hiện vượt gần 38%, thu nhập NLĐ vượt gần 7 %, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất vượt 20% so với kế hoạch ban đầu đề ra.

Các đơn vị trong khối đã duy trì và thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất với mục tiêu và nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nhằm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh của từng đơn vị.

Trong năm, khối đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hai đơn vị là Cao su Krong Buk và Cao su Phước Hòa – ĐakLak với tổng trị giá 80 triệu đồng, chi thăm hỏi tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 4 đơn vị trong khối với kinh phí 20 triệu đồng.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2021

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong khối đã chấm điểm thi đua, xếp hạng và đề xuất suy tôn đơn vị xuất sắc trong năm 2020. Đồng thời bình chọn Cao su Phú Thịnh làm khối trưởng và Cao su Phước Hòa – ĐakLak làm khối phó năm 2021.

Các đơn vị thống nhất cao những nội dung cam kết trong giao ước thi đua năm 2021
MINH NHIÊN