ra quân khai thác

Phấn khởi ra quân đầu năm

CSVN – Trong không khí vui tươi, hồ hởi của năm mới, tập thể lãnh đạo và NLĐ của các đơn vị đã ra quân đầu năm với tinh thần phấn khởi, tin tưởng vào

Phấn khởi ra quân đầu năm

CSVN – Trong không khí vui tươi, hồ hởi của năm mới, tập thể lãnh đạo và NLĐ của các đơn vị đã ra quân