ra quân khai thác

Sôi nổi ra quân thu hoạch mủ

CSVNO – Sáng ngày 6/3, Nông trường Cao su Trần Văn Lưu tổ chức lễ ra  quân thu hoạch mủ năm 2021 tại Khu trưng bày di tích lịch sử Làng Cao su thời Pháp

Sôi nổi ra quân thu hoạch mủ

CSVNO – Sáng ngày 6/3, Nông trường Cao su Trần Văn Lưu tổ chức lễ ra  quân thu hoạch mủ năm 2021 tại Khu trưng