Đảng bộ VRG: Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số

CSVN – Việc chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Trong những năm qua, việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác triển khai, quản lý, điều hành SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có sự phát triển mạnh mẽ và rộng rãi. Chuyển đổi số đã góp phần làm cho hoạt động quản trị, điều hành, tiết giảm chi phí, đảm bảo hoạt động đầu tư, SXKD của Tập đoàn đạt kết quả ngày càng cao.

Phần mềm eOffice VRG được Tập đoàn đưa vào sử dụng tháng 6/2022
Thực hiện đồng bộ chuyển đổi số

Xác định rõ các nhiệm vụ, xây dựng phương án chuẩn bị tốt về năng lực số, hạ tầng số, phát triển sản phẩm giải pháp số theo lĩnh vực cũng như xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao để thực hiện đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Tập đoàn. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, HĐQT và Ban TGĐ Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng cụ thể chiến lược chuyển đổi số phù hợp với quy mô của đơn vị. Trong đó, vai trò quan trọng là lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp tham gia, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về các hoạt động công nghệ thông tin (CNTT) của đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn đã tích cực ứng dụng thực hiện chuyển đổi số thúc đẩy hoạt động SXKD theo hướng ứng dụng công nghệ số. Phấn đấu các cấp ủy Đảng và đơn vị trong Tập đoàn thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong những năm qua, quá trình chuyển đổi số gắn với việc sử dụng CNTT trong công tác triển khai, tuyên truyền, quản lý hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị đã có sự phát triển mạnh mẽ và rộng rãi trên các lĩnh vực.

Về lĩnh vực hạ tầng số, Công ty Mẹ Tập đoàn hiện đang sử dụng 5 đường truyền FTTH; có 4 máy chủ vật lý, 2 máy chủ thuê dịch vụ điện toán đám mây. Các đơn vị thành viên đầu tư hạ tầng CNTT, tận dụng năng lực xử lý của thiết bị để đạt được hiệu quả cao nhất. Về lĩnh vực sản xuất – dịch vụ đã áp dụng các giải pháp về phần mềm trong SXKD tại một số đơn vị nhằm quản lý sản xuất hiệu quả, có sự chủ động trong hoạt động, giảm thiểu tối đa rủi ro, hạn chế được nhiều chi phí không đáng có.

Tập đoàn hiện đang quản lý hơn 400.000 ha vườn cây, trong toàn hệ thống có rất nhiều công ty đã sử dụng phần mềm máy tính để xây dựng bản đồ kỹ thuật số quản lý vườn cây. Ứng dụng báo cáo số liệu từ các đơn vị về Tập đoàn lĩnh vực nông nghiệp, gỗ, thủy điện, khu công nghiệp (khai thác sản lượng, thu mua, chế biến, xuất khẩu, tiêu thụ, doanh thu…) qua website. Hiện Tập đoàn đang vận hành 1 website nội bộ trong đó các công ty thành viên Tập đoàn đều có thể đăng nhập để thực hiện báo cáo số liệu hàng ngày, hàng tuần, hoạt động theo mô hình client-server.

Về lĩnh vực quản trị nguồn lực doanh nghiệp, từ năm 2015, Tập đoàn đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành biên mục hồ sơ, số hóa và chuyển đổi sang định dạng file điện tử toàn bộ hồ sơ cán bộ thuộc diện quản lý của Tập đoàn hiện đang lưu trữ tại Ban Tổ chức Nhân sự. Từ năm 2016, tiến hành thử nghiệm và nghiệm thu phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ dựa trên toàn bộ dữ liệu hồ sơ cán bộ đã được số hóa. Hiện tại phần mềm đã hoạt động tương đối ổn định, đáp ứng được nhu cầu truy xuất thông tin nhanh chóng về lý lịch cán bộ, nâng lương, đại diện vốn, các báo cáo thống kê về thời hạn bổ nhiệm, nghỉ hưu của cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý… Triển khai nhập dữ liệu hồ sơ Kê khai tài sản các năm của các cán bộ thuộc diện Tập đoàn quản lý vào phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ.

Công nghệ số cũng đem lại những hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực lao động tiền lương vì phần mềm tính lương cho người lao động luôn đạt hiệu quả tốt, độ chính xác cao, tiết kiệm thời gian và tốc độ hoàn thành công việc nhanh.

Phần mềm Danh bạ điện tử của VRG đem lại hiệu quả thiết thực

Chuyển đổi số toàn diện

Theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, mục tiêu thực hiện chuyển đổi số của Tập đoàn là toàn diện. Qua đó đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hình thành nên những mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để phát huy và duy trì vai trò của đơn vị, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số chung của Tập đoàn.

Ứng dụng công nghệ số để tập trung chuyển đổi mô hình SXKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra hiệu quả tối ưu cho việc điều hành đơn vị phát triển bền vững và duy trì tăng trưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực cao đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số tại các đơn vị trong toàn ngành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ học hỏi, đào tạo, cập nhật kiến thức để nắm bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ số của thế giới.

Xây dựng hệ thống quản trị tập trung của Tập đoàn trên nền tảng công nghệ 4.0. Các đơn vị trong Tập đoàn có chiến lược, kế hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, kỹ năng đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số sáng tạo đáp ứng được mục tiêu chuyển đổi số của từng đơn vị thành viên trong Tập đoàn. 100% đơn vị lĩnh vực cao su triển khai ứng dụng công nghệ số phù hợp với tình hình của đơn vị, đăng ký mã QR code đảm bảo truy suất nguồn gốc sản phẩm.

Công ty Mẹ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 100% công nghệ số vào quản trị và vận hành với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tạo vị thế, phát triển bền vững và luôn tăng trưởng.

ANH ĐÀO