Cao su Lai Châu quyết liệt trong công tác nông nghiệp

CSVNO – Ngày 01/12, Công ty cổ phần Cao su Lai Châu tổ chức Hội nghị Nông nghiệp năm 2022.
Ông Bùi Thanh Tâm – TGĐ công ty phát biểu chỉ đạo

Phát biểu khai mạc hội nghị, Báo cáo công tác Nông nghiệp năm 2022 và phương phướng, nhiệm vụ công tác nông nghiệp năm 2023, ông Bùi Thanh Tâm – TGĐ công ty đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến phân tích, đánh giá đúng tình hình 2022 đồng thời để khắc phục, rút kinh nghiệm các tồn tại trong năm 2022 và thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực công tác nông nghiệp năm 2023.

Đại biểu dự hội nghị

Công ty đã phát huy truyền thống của đơn vị, đoàn kết thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị để chung tay thực hiện nhiệm vụ SXKD. Phấn đấu năm 2023 tiếp tục phát huy SXKD hiệu quả, nâng cao đời sống, thu nhập cho NLĐ, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cùng nhau đoàn kết, đại đoàn kết góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

MAI LIÊN