cao su Lai Châu

Cao su Lai Châu thi ảnh Nét đẹp nữ công

CSVNO – Công ty CPCS Lai Châu vừa tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp nữ công cao su Lai Châu” năm 2022 nhân dịp 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ

Áo xanh vùng cao

CSVN – Ngược dòng sông Đà huyền thoại, một ngày cuối thu vàng nắng, con đường dẫn vào xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ hai bên là những vạt đồi cao su xanh ngút mắt.

Thanh xuân không hối tiếc!

CSVN – Bao nhiêu thanh xuân đã dâng hiến cho đời, cho dòng nhựa trắng nơi ven trời Tổ quốc! Vui có, buồn có, nhưng không bao giờ hối tiếc! Bởi lẽ: “Ai cũng chọn

Áo xanh vùng cao

CSVN – Ngược dòng sông Đà huyền thoại, một ngày cuối thu vàng nắng, con đường dẫn vào xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ hai

Thanh xuân không hối tiếc!

CSVN – Bao nhiêu thanh xuân đã dâng hiến cho đời, cho dòng nhựa trắng nơi ven trời Tổ quốc! Vui có, buồn có, nhưng

Áo xanh vùng cao

CSVN – Ngược dòng sông Đà huyền thoại, một ngày cuối thu vàng nắng, con đường dẫn vào xã Chăn