Thu nhập bình quân người lao động Rubico gần 9 triệu/người/tháng

CSVNO – Đó là kết quả được công bố tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và Hội nghị người lao động (NLĐ) năm 2021 được tổ chức tổ chức vào ngày 20/3.

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu bầu bổ sung kiện toàn HĐQT công ty
Ông Trương Minh Trung -Phó TGĐ VRG tặng hoa chúc mừng những thành viên được đại hội tín nhiệm bầu vào HĐQT công ty

Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn ngành trong năm 2020, công ty đã nỗ lực phấn đấu trong sản xuất kinh doanh, nên các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt khá cao: Tổng doanh thu đạt trên 313 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt trên 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân NLĐ đạt gần 9 triệu/người/tháng.

Phương hướng sắp tới công ty sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Chú trọng sản xuất, kinh doanh những mặt hàng mang lại hiệu quả cao nhất là sản xuất sản phẩm đồ gỗ nội thất giả cổ đang có xu hướng tiêu thụ mạnh tại thị trường Châu Âu và Mỹ tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa. Tiếp tục rà soát lại thị trường, tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ, xu hướng tiêu dùng của khách hàng nhằm phát triển sản phẩm cao su mới tại Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp…

Các cổ đông biểu quyết tại đại hội

Tiếp tục tổ chức những buổi đối thoại định kỳ với NLĐ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân, giải quyết nhanh nhất có thể các chế độ chính sách cho NLĐ. Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến về vệ sinh an toàn trong lao động và phóng chống dịch bệnh… chăm lo tốt nhất đời sống NLĐ, giúp họ yên tâm trong công tác sản xuất, gắn bó với công ty.

Đại diện lãnh đạo VRG trao bằng khen xuất sắc cho đại diện lãnh đạo công ty
Bà Trương Thị Huế Minh – Phó chủ tịch Công đoàn Cao su VN trao cờ thi đua xuất sắc cho đại diện lãnh đạo Công đoàn công ty

Với những nỗ lực, vượt khó trong sản xuất kinh doanh, Công ty có 2 cán bộ được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành cao su. Tập thể CB CNVC Công ty được nhận bằng khen xuất sắc của VRG về phong trào thi đua của khối thi đua công nghiệp và dịch vụ.

Công đoàn Công ty được trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn của Công đoàn Cao su Việt Nam. Công ty cũng vinh dự có 2 tập thể và 21 cá nhân được nhận bằng khen của TGĐ VRG. Cùng nhiều cá nhân, tập thể được nhận các danh hiệu cao quý từ Công đoàn Cao su VN và công ty.

Đại diện lãnh đạo VRG trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Ngành Cao su cho các cá nhân

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu kiện toàn HĐQT, nhằm hướng tới mục tiêu chung kinh doanh có lãi, đảm bảo tốt nhất quyền lợi, lợi ích và đời sống của người lao trong những năm tới

PHONG