Nông trường Minh Hưng về đích sớm 44 ngày

CSVNO – Ngày 22/11, Nông trường Minh Hưng, Cao su Bình Long đã tổ chức Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 với việc hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 44 ngày, là đơn vị về sớm nhất công ty.

Đại diện lãnh đạo công ty trao thưởng cho nông trường
Khen thưởng các tập thể tổ khai thác mủ

Báo cáo tại lễ mừng công, ông Ngô Thanh Tùng – Phó Giám đốc nông trường cho biết: Năm 2022, nông trường được công ty giao quản lý 1.099,3ha cao su, trong đó diện tích cao su kinh doanh hơn 787,1ha; lao động 145 người, trong đó công nhân khai thác mủ 98 nguời.

Tính đến ngày 17/11, nông trường đã khai thác hoàn thành kế hoạch công ty giao 1.085 tấn, về đích sớm 44 ngày. Đến thời điểm nông trường hoàn thành kế hoạch sản lượng, 100% tổ sản xuất đều hoàn thành kế hoạch từ 1 tháng trở lên.

Khen thưởng cho các cá nhân vì đã xuất sắc về đích sớm trên 30 ngày

Dự kiến đến 31/12, toàn nông trường sẽ khai thác được 1.238 tấn, vượt 153 tấn, đạt 114% kế hoạch. Năng suất lao động bình quân 12,2 tấn/lao động/năm. Lương bình quân 10 tháng đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng.

Dịp này, công ty đã khen thưởng 20 triệu đồng cho tập thể nông trường, 5 triệu đồng/tập thể cho 3 tổ sản xuất và 500 ngàn đồng/cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành kế hoạch từ 30 ngày trở lên.

NGUYỄN BẢO